‘Sociaal Werk De Schans’ verzorgt welzijn in Westerkwartier

MARUM – Gespannen gezichten in de Kruisweg te Marum waar woensdag de nieuwe welzijnsorganisatie zich voorstelde aan het publiek. Nadat bekend werd dat Tinten Welzijnsgroep de aanbesteding had gewonnen is er gewerkt aan de invulling van de nieuwe welzijnsorganisatie, die de naam ‘Sociaal Werk De Schans’ heeft meegekregen.

Een toepasselijke naam, vindt burgemeester en portefeuillehouder Henk Kosmeijer, die tijdens de aanbestedingsprocedure optrad als coördinerend burgemeester Sociaal domein. “De naam is zorgvuldig gekozen. Historisch gezien biedt een schans bescherming en is het een omgeving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving. In het Westerkwartier zijn veel (restanten van) schansen te vinden, zoals bij de Aduarderzijlen, Lettelbert en Enumatil”, duidde de Marumer burgervader. Ook directeur-bestuurder Johan Brongers sprak deze middag een paar woorden. Brongers zei mee te leven met de afgevallen partijen, hun medewerkers en vrijwilligers. “Het is zaak dat we nu goed luisteren en kijken hoe we datgene wat er speelt goed oppakken.” Daarbij staat de burger centraal en is er oog voor de kwaliteit van het leven, belooft Brongers. Sociaal Werk De Schans is een aparte stichting die zich puur met het welzijnswerk in het Westerkwartier gaat bezighouden, waarbij niets meer is dan de overkoepelende organisatie. Na de onthulling van de naam tekenden Kosmeijer en Brongers de overeenkomst die de afspraak definitief maakt. Kwartiermaker Joep Schuringa van de Tintengroep gaat bezig met het inrichten van de nieuwe organisatie om deze startklaar te krijgen voor 1 januari 2019.