SP: Armoedebeleid Zuidhorn mag wel ietsje ruimer

ZUIDHORN – Een belangrijk punt op de laatste raadsvergadering: de verruiming van het armoedebeleid in de gemeente Zuidhorn. Momenteel gelden de regelingen voor het minimabeleid voor huishoudens met een inkomen van 110 procent van de geldende bijstandsnorm. Dat is aan de karige kant, zo vindt ook het college van burgemeester en wethouders die de norm voor de regelingen naar 120 procent wil zetten. “Een goed begin”, vindt voorzitter Koos Slagter van de SP afdeling Zuidhorn, om daar in adem aan toe te voegen dat het niet genoeg is. “Om de armoede echt goed aan te pakken zal men de norm voor de regelingen moeten verhogen naar 130 procent van de bijstandsnorm.”

Armoede dus. Koos Slagter begrijpt dat er ergens een grens getrokken moet worden, maar weet cijfers te overleggen dat de situatie voor inkomens tot 130 procent van de bijstandsnorm precair is. “De gezinnen en huishoudens die binnen de regelingen vallen krijgen vrijstelling van sommige belastingen en worden gecompenseerd voor sommige uitgaven”, stelt Slagter. “We zijn dus zeer content dat nu meer mensen aanspraak kunnen maken op deze regelingen. Helaas is het met het huidige collegevoorstel –volgens ons- niet helemaal afgedekt.” De SP zit zelf niet in de gemeenteraad en is dus aangewezen op lobbyen en actie voeren. Hopen andere partijen mee te krijgen in hun plannen en ideeën en op die manier de politiek in beweging te krijgen. Gelukkig kregen de socialisten bijval van GroenLinks, die met drie zetels in de raad wel ruim vertegenwoordigd is. “Zij hebben gelukkig aangekaart dat 120 procent aan de karige kant is”, vertelt Slagter. “Maar goed, helaas heeft dat niet geleid tot een aanpassing. Al zijn we natuurlijk wel blij met de toezegging van wethouder Bert Nederveen dat de huidige aanpassing naar 120 procent in september geëvalueerd gaat worden. Misschien dat het dan alsnog verhoogt kan worden. Beter laat dan nooit, zeg maar.” Natuurlijk kunnen we het niet nalaten de SP-voorzitter te vragen of hij vertrouwen heeft in een eventuele verdere verhoging van regeling in september. “Eerlijk gezegd niet”, bekent hij. “De drie andere gemeenten waar wij straks één Westerkwartier mee gaan vormen zitten ook op 120 procent. Laten we vooral blijven hopen dat Zuidhorn het voortouw durft te nemen en toch naar die nodige 130 procent gaat.” Ook willen we weten of het echt zo slecht gesteld is met de armoede in Zuidhorn. De cijfers ten opzichte van andere gemeenten zijn immers positief te noemen. “We doen in Zuidhorn inderdaad veel goed”, ziet Slagter. “Maar elk gezin in armoede is er één teveel. Er is ook in deze gemeente een groep die niet mee doet. Die niet mee kán doen. Zij lopen vast op de kosten voor huisvesting, zorg en de dagelijkse uitgaven. Wist jij dat een bijstandsgezin met twee ouders en twee kinderen standaard zo’n zeventig euro per maand tekort komt? Die zeventig euro is er gewoonweg niet, maar is wel nodig om in het hoognodige te kunnen voorzien. Cru gezegd: scheiden is héél aantrekkelijk voor deze mensen, daar worden ze namelijk financieel beter van. En dan hebben wij hier de cijfers van 2015 voor ons. Er heeft inmiddels dus twee keer een verhoging van de zorgpremie plaatsgevonden, het eigen risico is twee keer aangepast en ook de dagelijkse benodigdheden zijn over de hele linie genomen niet goedkoper geworden.” Dat is volgens de SP-voorzitter ook de reden waarom Voedselbanken nog altijd nodig zijn om de armste gezinnen en huishoudens van voeding te voorzien. “Laten we daar dan ook maar meteen eerlijk over zijn”, vervolgt Koos Slagter zijn verhaal. “Het is goed dat de Voedselbank bestaat, maar het is een schande dat het überhaupt nodig is in onze rijke samenleving. De Voedselbank is niets meer dan een pleister plakken. En begrijp me niet verkeerd: als je bloed móet je een pleister plakken. Echter, we moeten uiteindelijk natuurlijk wel gewoon zorgen dat we minder bloeden.” De SP blijft dus strijden voor die 130 procent-regeling waarmee er een grotere groep mensen geholpen kan worden. Slagter: “Het is zaak deze mensen in een betere positie te krijgen. Deze grote groep die het nodig heeft de helpende hand te bieden, ongeacht het economische effect. Al ben ik daar ook niet bang voor. Als mensen meer te besteden hebben krijgt de economie vanzelf een boost.”

In 2018 mogen de inwoners van de vier gemeenten naar de stembus om hun nieuwe raadsleden te kiezen. Natuurlijk zijn wij zeer benieuwd naar de plannen van de SP. De hartenactie voor veiligere dorpen was een succes en de partij is goed zichtbaar in de gemeente wanneer het er toe doet. Toch lijkt zitting nemen in de gemeenteraad de meest effectieve manier om goede ideeën uitgevoerd te krijgen. “We zijn sinds half november pas officieel een SP-afdeling in Zuidhorn”, vertelt Koos Slagter. “Natuurlijk gaan we straks Westerkwartierbreed een afdeling opzetten. Er is inmiddels regelmatig contact met de SP-leden die in de vier gemeenten wonen. We willen echter wel goed beslagen ten ijs komen met een goed doortimmert programma en capabele raadsleden. Als we dat kunnen realiseren gaan we zeker meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.” Tot die tijd blijven we de SP terugzien daar waar het nodig is, belooft Koos Slagter. “We zijn er in september dan ook zeker bij. Want die beloofde evaluatie nemen wij zeer serieus.”