Speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost viert eerste lustrum

BUITENPOST – In 2015 waren het drie moeders met thuis een overvolle speelgoedkast, die het initiatief namen tot de oprichting van een stichting, welke de doelstelling had om nieuw en gebruikt speelgoed in te zamelen en weg te kunnen geven aan kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben. Dit jaar bereikte de speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost haar eerste lustrum. Intussen maken circa 100 gezinnen met in totaal ongeveer 150 kinderen dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheid. De Streekkrant blikte met Marijke van der Wal, die de speelgoedbank samen met Durkje Visser en Jolanda Poortinga oprichtte, terug en vooruit op de succesvolle formule.

Marijke schetst de volgende ontwikkeling tijdens de afgelopen jaren: “Aanvankelijk vonden we aansluiting bij de kringloopwinkel in Buitenpost, maar na verloop van tijd vonden we het verstandiger om meer zelfstandig verder te gaan. Hierbij hebben we veel ondersteuning gekregen van de stichting MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen). Met dank aan de MOA hebben we een winkelpand aan de Christinastraat 4 in Buitenpost kunnen betrekken. We verkopen er speelgoed voor lage prijzen en we hebben een afgescheiden deel waar speelgoed ligt, dat kan worden weggegeven. Al het speelgoed dat we binnenkrijgen wordt gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en dat geeft de garantie dat het goed en bruikbaar speelgoed is. Voor het gratis speelgoed komen alleen gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in aanmerking, waarvan wordt aangetoond dat ze binnen de doelgroep vallen. Dit wordt gedaan via een zogenaamd toewijzingsformulier. Het betreft bijvoorbeeld gezinnen welke in de schuldhulpverlening zitten, gebruik maken van de voedselbank of die bekend zijn bij stichting leergeld. We doen zelf niet aan screening, dat laten we aan de instanties over. De kinderen van ingeschreven gezinnen krijgen ieder een puntenkaart, met daarop 40 punten. Deze puntenkaart is een jaar geldig, waarna een nieuwe kaart met opnieuw 40 punten kan worden verkregen. Het kind kan door het hele jaar heen dus voor maximaal 40 punten speelgoed uitzoeken, waarbij elk speelgoedartikel een van tevoren vastgesteld aantal punten waard is. We hanteren als uitgangspunt dat kinderen zelf het speelgoed uitzoeken en dat dus niet de ouders dat doen. Hiermee wordt voorkomen dat het kind speelgoed krijgt, wat het zelf eigenlijk niet of minder leuk vindt. Alleen voor het Sinterklaasfeest en een verjaardag mogen ouders wel de cadeaus uitzoeken, omdat het dan een verrassing voor het kind moet blijven wat het krijgt”.

Op de vraag of er mogelijk toch ook wel iets van weerstand of schaamte speelt bij ouders en/of kinderen om speelgoed te krijgen van de speelgoedbank, reageert Marijke als volgt: “Ik heb het gevoel dat dit nog zeker een rol kan spelen, maar dat is absoluut niet nodig. Kennelijk vindt men het soms nog steeds confronterend om bij ons binnen te lopen en dan gezien of herkend te worden. Het aantal gezinnen uit Buitenpost zelf lijkt dan ook wat achter te lopen bij gezinnen uit omliggende dorpen als Kollum, Dokkum en Damwoude. Maar doordat wij ook speelgoed verkopen, komt niemand erachter of het speelgoed is gekocht of gekregen. Bovendien is hergebruik van allerlei goederen, dus ook van speelgoed, heel gewoon geworden. Overigens kunnen gezinnen en kinderen uit de gehele provincies Friesland en Groningen bij ons terecht en hopen we dat we ook daarin verder zullen groeien.  We begonnen ooit met ons drieën, maar we hebben intussen een groep van veertien vrijwilligers. We hebben een mooie website en zijn ook op Facebook actief. En we hebben dus echt kwalitatief mooi en ook educatief verantwoord speelgoed. Hoewel speelgoed geen eerste levensbehoefte is, is het wel zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Ook daar willen wij met de speelgoedbank graag een bijdrage aan leveren. We zijn erg ingenomen met het feit dat veel mensen of instanties zowel nieuw als gebruikt speelgoed doneren. Verder hebben we een aantal sponsoren en andere sympathisanten, die ons werk mogelijk maken”.

De speelgoedwinkel is elke dinsdag en donderdag geopend van 09.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op iedere derde zaterdag van de maand is er de mogelijkheid voor kinderen uit de doelgroep om met gebruikmaking van de puntenkaart gratis speelgoed af te halen.

Marijke blikt ook nog even vooruit: “Op dit moment is het aantal gezinnen met kinderen dat gebruik maakt van de speelgoedbank vrij stabiel. Ik sluit echter als gevolg van de coronacrisis niet uit, dat het aantal gaat toenemen. Los van de coronacrisis hoop ik dat meer gezinnen met kinderen uit de doelgroep vanuit Buitenpost en wijde omgeving de weg naar speelgoedbank Op Stelten zullen gaan vinden. We opereren zonder winstoogmerk, zijn laagdrempelig en dat willen we ook zo houden”.