Speeltuin de Regenboog gaat voor vernieuwing

ZOUTKAMP – Het bestuur van de speeltuin in Zoutkamp op SWS Zoutkamperril heeft de plannen voor een nieuwe speeltuin aan de kinderen van groep 1 tot en met 4 uit de doeken gedaan. De huidige speeltuin stamt uit 1999 en heeft zijn beste tijd gehad. Dankzij het ruilen van een stuk grond met voetbalvereniging Zeester kan er een nieuwe speellocatie gerealiseerd worden.

Het project startte twee jaar geleden. Nadat het achterstallig onderhoud was weggewerkt, moest er worden geconcludeerd dat de huidige speeltuin niet meer van deze tijd is. Het bestuur is gaan uitzoeken waar voor hen de speeltuin aan zou moeten voldoen: uitdagende toestellen, onderhoudsvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid voor alle doelgroepen kinderen (denk hierbij ook aan gehandicapte of mindervalide kinderen), duidelijke speelzones per leeftijdscategorie, duurzaam, toekomstgericht en uniek. Deze speeltuin is de enige plek in Zoutkamp waar speeltoestellen staan, dus de plek moet de jeugd trekken. Er werd contact gelegd met enkele speeltuinbouwers en al gauw was er sprake van een favoriet. Dit bedrijf kon met de wensen van het bestuur aan de slag en tekende een uniek ontwerp. Woensdag was de spannende dag dat het bestuur dan eindelijk kon peilen bij de jeugd hoe zij over de speeltuin dachten. In kleine groepjes werd er gekleurd of geknipt en geplakt uit catalogussen. Elk groepje mocht zijn collage presenteren voor de klas en één favoriet toestel noemen. Dit resulteerde in een top-11 van favoriete speeltoestellen, die het bestuur (nadat ook groep 5/6 heeft meegewerkt aan het ontwerp) aan de speeltuinontwerper gaat voorleggen, zodat deze verder kan met het ontwerp. Een dergelijke speelplek is uiterst kostbaar. Het bestuur heeft dankzij een bijdrage van Loket Leefbaarheid een fondsenwerver in kunnen huren. Met behulp van deze fondsenwerver wordt er alles aan gedaan om de financiën rond te krijgen, zodat er straks naast een prachtig plan hopelijk ook de financiële middelen zijn om dit te realiseren.