Spoorbrug Zuidhorn op plek van bestemming

ZUIDHORN – Onder grote publieke belangstelling is zaterdag de 1,7 miljoen kilo wegende brug op zijn plek ‘gezet’. Dat was nog een hele onderneming. Om 5 uur in de ochtend werd er begonnen met de oversteek van de zuidoever richting de noordoever. Rustig, maar daarom zeker niet minder spectaculair, werd de brug over het Van Starkenborghkanaal gedirigeerd. Daar kwam de brug in de middag onder luid applaus aan. Vele inwoners van Zuid- en Noordhorn –en omliggende dorpen!- namen de moeite de onderneming te aanschouwen. Het is de verwachting dat het treinverkeer vanaf komend najaar gebruik gaat maken van de 180 meter lange en 38 meter hoge spoorbrug. Ook de scheepvaart gaat profiteren van de nieuwe brug die een doorvaarhoogte heeft van negen meter. De spoorbrug valt onder het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, van de provincies Friesland, Groningen en Rijkswaterstaat. Het hele project is in het voorjaar van 2018 klaar.