Sporters komen samen bij Electra

Oldehove filmpje sportmarkt-5

ELECTRA/OLDEHOVE – Afgelopen zaterdag werd bij zwembad Electra nabij Oldehove de eerste sportmarkt gehouden door de gezamenlijke sportverenigingen uit Oldehove. Doel van de sportmarkt was niet alleen om nieuwe leden te trekken, maar ook voor de verschillende verenigingen om elkaar eens beter te leren kennen. De sportverenigingen onderzoeken namelijk of zij in de toekomst willen opgaan in één vereniging. Twee grote voordelen die hierbij gehaald moeten worden dat het aantal bestuursleden verminderd kunnen worden en dat verenigingen financiële klappen beter kunnen opvangen als leden ineens overstappen naar een andere club. Samen zou zelfs gekeken kunnen worden of meer sporten in het dorp opgezet kunnen worden. Dit plan vindt plaats onder het initiatief van Paula Renkema en wordt begeleidt onder voorzitterschap van sportwethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn.

Oldehove filmpje sportmarkt-4

Oldehove filmpje sportmarkt-2

Oldehove filmpje sportmarkt-1