Staghouwer op werkbezoek in het Haarsterbos

MARUM/STREEK – Gedeputeerde Staghouwer heeft vorige week een werkbezoek gebracht aan het Haarsterbos bij Marum. Staatsbosbeheer heeft hier de inrichting afgerond van de natuurlijke leefomgeving van een zeldzame vlindersoort, de Zilveren Maan en vele andere soorten. Dit was mogelijk met 116.000 euro van de provincie en samenwerking met de Vlinderstichting. Aanleiding van de investering is de achteruitgang van de biodiversiteit in het Westerkwartier. Met de subsidie van de provincie probeert Staatsbosbeheer er de biodiversiteit te verbeteren en te voorkomen dat bepaalde bedreigde diersoorten verdwijnen.

Twee boswachters lieten de gedeputeerde zien welke maatregelen Staatsbosbeheer getroffen heeft. Er zijn stuwen en dammen geplaatst in polder Kaleweg en naast het Haarsterbos is de voedselrijke toplaag met ongeveer 20 centimeter afgegraven. Door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap krijgen belangrijke planten- en diersoorten weer de ruimte. Ook zal het moerasviooltje hier weer meer gaan groeien.

“De maatregelen leveren hier winst op voor de biodiversiteit. Breder dan die ene soort, de Zilveren Maan. Daarbij komt dat de terreinen er ook mooier, bloemrijker worden voor degenen die er langs fietsen of wandelen. Daarom heeft de Provincie in dit gebied geïnvesteerd”, aldus Staghouwer.

Polder Kaleweg in het Zuidelijk Westerkwartier behoort tot het deel van het Natuurnetwerk waarvan de inrichting nog op zich laat wachten, omdat de grond nog niet beschikbaar is. Hier komen nu nog bijzondere natuurwaarden voor. In 2017 en 2018 is bijvoorbeeld de zeldzame dagvlinder zilveren maan waargenomen, doelsoort van het Natuurnetwerk Nederland in dit gebied. Dit betekent dat er (nog) bijzondere omstandigheden en vegetaties zijn. Én het biedt een kans op het herstellen van een uit Groningen verdwenen populatie. Wachten tot de definitieve inrichting van het hele gebied, zou betekenen dat het leefgebied van de bijzondere soorten nog verder achteruit gaat of zelfs verdwijnt.