Steeds meer kinderen met handschriftproblemen

groningen peggy de vries

“Schrijven heeft geen prioriteit meer op school”

REGIO – Het gebeurt steeds vaker, een kind dat niet netjes schrijft wordt voor het gemak maar achter de computer gezet. Zonde, vindt handschriftdocent Peggy de Vries. “Het gaat me aan het hart, tegenwoordig heeft het schrijfonderwijs geen prioriteit meer. Ook op de PABO wordt weinig aandacht besteed aan schrijven. Ze moeten maar zien hoe ze het de kinderen aanleren. En als het schrijven dan niet goed gaat, wordt gezegd dat het kind een motorische beperking heeft. Dat gaat lang niet in alle gevallen op.”

Zelf probeert Peggy elke dag tien minuten aan elkaar te schrijven. Boodschappenlijstjes, haar agenda bijwerken. Schrijven moet je onderhouden. Dat is soms net waar het volgens haar in het onderwijs aan schort. “De focus ligt vooral op taal en rekenen. Bij PABO studenten wordt er op gehamerd dat de rekentoets moet worden gehaald. De toekomstige leraren moeten dan maar zien hoe ze de kinderen schrijven aanleren.”

Is schrijven in deze tijd van computers echt nog zo belangrijk? Volgens de Vries wel. Bij de helft van de schoolvakken moeten kinderen schrijven. Geschiedenis, dictee, de talen, de kinderen schrijven wat af. “Als ze dan de hele tijd hun schriftje terug krijgen waarin met rood staat geschreven: ‘je kunt beter’ of ‘netter werken’, is dat enorm frustrerend. Veel kinderen raken hun plezier in school erdoor kwijt.” Een slecht leesbaar handschrift kan zelfs leiden tot grote frustraties bij de leerlingen en dat kan de schoolprestaties onnodig negatief beïnvloeden, met alle gevolgen van dien. “Op een school waar ik kwam was een jongen uitgeroepen tot de slechtste schrijver van de school. Dat doet wat met het zelfvertrouwen van het kind.”

Ook een motorische beperking vanwege ziekte of een ongeluk kan een reden zijn om hulp bij handschriftverbetering in te schakelen. Zelfs bij zoiets simpels als linkshandigen, die niet zo netjes schrijven of hun eigen schrijfsels uitvegen, zijn er goede oplossingen. Veel mensen weten alleen niet dat er een oplossing is voor schrijfproblemen. Peggy is, naar eigen zeggen, de enige handschriftdocent in het noorden. In combinatie met kalligraferen kan ze zichzelf een professional noemen op het gebied van schrijven. Kalligraferen staat ook wel bekend als ‘de edele kunst van het schoonschrijven’. Erg handig dus voor een handschriftdocent.

Wat vooral noodzakelijk is bij handschriftbegeleiding is motivatie. “Zonder motivatie heeft het geen zin. Zo had ik eens een vader aan de lijn, hij had net het tien minuten gesprek van zijn zoon gehad. Alles ging goed, behalve het schrijven. Dan werd hij maar achter de computer gezet, dat vond de vader maar niks. Daarom benaderde hij mij, of ik hem kon helpen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat het kind niet durfde. Dan houdt het op.”

Zonde, want in veel gevallen kan er snel resultaat geboekt worden. Er mag na zes à zeven bijeenkomsten een aanzienlijke verbetering worden verwacht, dit mede afhankelijk van de beschikbare tijd en mogelijkheden van de cliënt. Zowel handschrifthulp als kalligrafie hebben beide tot doel het plezier in schrijven te verbeteren. Met als resultaat een beter leesbaar handschrift. Het één wellicht uit noodzaak, het andere vanuit interesse of hobby. Meer weten over handschrift verbeteren? Kijk dan op www.handschriftverbetering-en-kalligrafie.nl/