Stichting VBSM verbindt muziekverenigingen

Delen van kennis, kunde en instrumenten als meerwaarde voor de muziek

STREEK – Ergens net na het grote project ‘Pamietamy’ van CMV Excelsior zat John Bouwman, tegenwoordig voorzitter van de muziekvereniging uit Grijpskerk, zijn grote avontuur nog eens te overpeinzen. “Onderweg in de auto”, schetst Bouwman, “kwam ik tot de conclusie dat we een heleboel hadden bereikt. En dan vooral door obstakels te overwinnen.” Want de weg van CMV Excelsior richting het laatste Wereld Muziek Concours was op z’n zachtst gezegd ambitieus te noemen. “Een project dat op vele pijlers leunde en waarvoor veel verschillende wegen bewandeld moesten worden”, aldus Bouwman. Door te doen en te ervaren heeft de vereniging er zich doorheen geslagen. Ternauwernood, omdat op de meest simpele vragen geen antwoord voor handen leek te zijn. Dat moet toch anders kunnen, besloot hij in zijn auto. Een vereniging die verenigingen verbindt en laat profiteren van elkaars ervaringen: VBSM.

Stichting VBSM staat voor ‘Verenigen ter Bevordering van de Samenwerking tussen Muziekverenigingen’. Een mond vol, erkent Bouwman. “Maar de betekenis is duidelijk”, stelt hij. “Het project Pamietamy was voor ons één grote leerweg. Wij hebben alles zelf moeten ontdekken en uitvinden. Met die ervaring die wij daar hebben opgedaan kunnen wij andere verenigingen die ook een groot project willen opzetten helpen.” Bouwman vertelt dat CMV Excelsior zelf uit moest zien te vinden waar er subsidiepotjes beschikbaar waren en waar er mensen en instanties waren die de club op weg konden helpen. “Wij hadden gelukkig Gert Sennema dichtbij die ons op het juiste spoor heeft gezet”, aldus Bouwman. “Voor Excelsior is het allemaal goed gekomen, maar het had natuurlijk ook zomaar heel anders af kunnen lopen. En als ik er mee zit, dan zitten anderen er misschien ook mee. In de auto borrelde de vraag op waarom er geen digitaal platform was waar muziekverenigingen elkaar treffen en elkaar dit soort vragen kunnen stellen.” Bouwman besefte dat zijn eigen netwerk hem weliswaar langs alle andere muziekverenigingen in de regio brengt, maar toch vrij beperkt was. “Wij hadden behoefte aan meer informatie en meer kennis”, zegt hij. “Het zou fijn zijn geweest als wij onze vragen hadden kunnen delen met andere muziekverenigingen die misschien dezelfde weg al eens hadden bewandeld.” Bij het ontbreken aan een dergelijk platform viel er voor de voorzitter van de Grijpskerker muziekvereniging maar één ding te doen; zelf pionieren. “We zijn op onderzoek uitgegaan en kwamen in de noordelijke drie provincies uit op een totaal van 387 muziekverenigingen”, aldus Bouwman. “Dat zijn zo’n 10.000 mensen die muziek maken in verenigingsverband en dus baat zouden kunnen hebben bij een overkoepelend platform. Een plek waar men elkaar zou kunnen helpen met kennis, kunde en instrumenten.” De droom van John Bouwman is om een platform neer te zetten waar muziekverenigingen samen werken en elkaar helpen bij het oplossen van problemen. “Dat kan bijvoorbeeld zijn door elkaar instrumenten uit te lenen”, aldus Bouwman. “Voor een leerling die nog niet zeker weet of hij of zij ook doorgaat. Voordat je dan een instrument aanschaft kan je beter eerst rondkijken of een andere vereniging nog een instrument heeft liggen dat geleend kan worden. Maar je zou ook kunnen denken aan het lenen van een muzikant, die tijdelijk met een andere vereniging meespeelt om daar een gat op te vullen. Of het delen van een slimme manier om je leden te organiseren, waar een aantal verenigingen ongetwijfeld mee worstelt.” De uitdrukking Marktplaats valt. John: “Een logische vergelijking. Maar dan wel gericht op de wereld van harmonie- en fanfareorkesten en brassbands (HaFaBra). Wij hebben www.fanfarebank.nl vastgelegd, wat volgens mij een passende en pakkende naam is, om het platform te huisvesten. Daar kunnen muziekverenigingen, muzikanten en dirigenten een profiel aanmaken om met elkaar in contact te komen. Deze profielen helpen bij het leggen van  verbindingen. In het profiel kan vermeld worden waar een vereniging zich bevindt en in welke divisie het speelt. Muzikanten kunnen aangeven waar ze wonen en of ze open staan om met andere verenigingen mee te spelen. Maar het is ook een uitkomst voor muziekverenigingen die op zoek zijn naar een dirigent”, stelt hij. “Via het zoeken op profielen kunnen verenigingen en dirigenten elkaar gemakkelijk vinden.” Daarbij moest het volgens Bouwman breder getrokken worden dan de eigen regio. “Hier hebben wij al banden met alle andere muziekverenigingen die ons omringen”, meent Bouwman. “Het heeft dus vooral zin om het nog iets breder te trekken en een netwerk te bouwen over eerst de noordelijke drie provincies en allicht in een later stadium over heel Nederland.” We stellen Bouwman de vraag waarom hij voor zijn plannen een nieuwe stichting in het leven heeft geroepen in plaats van het initiatief te organiseren vanuit CMV Excelsior. “Ten eerste kost een platform als fanfarebank.nl geld”, vertelt hij. “Excelsior wil graag samenwerken, maar het is voor de vereniging geen doelstelling en daarom ook niet raadzaam om in te investeren. Bovendien ‘plak’ je er dan je eigen naam aan en dat werpt voor andere verenigingen misschien een barrière op. Het is dan iets van een andere vereniging. Daarom hebben we gekozen om dit los van Excelsior op poten te zetten en het zelfstandig te laten functioneren.” De doelstelling van Stichting VBSM is even simpel als helder: “Wij gaan verenigingen zowel digitaal als fysiek samenbrengen”, duidt Bouwman. “Dat doen wij dus digitaal op fanfarebank.nl en fysiek door bijeenkomsten te organiseren als er ergens een hulpvraag rijst.” Tijdens die bijeenkomsten kunnen verenigingen samen komen om ervaringen en kennis uit te wisselen en problemen op te lossen. “Wij spelen daar een faciliterende rol in”, zegt hij. “Wij kunnen een probleem van een vereniging aankaarten, een informatiedag of brainstormsessie opzetten en kijken naar andere verenigingen die bereid zijn om te helpen en hun kennis te delen. Muziekverenigingen kunnen namelijk veel van elkaar leren. Net als in het echte leven weten twee meer dan één. Met elkaar zijn we slimmer en kunnen we problemen gemakkelijker tackelen.” Inmiddels kan het plan al rekenen op steun van culturele instanties voor amateurkunstenaars in de drie noordelijke provincies en ook de landelijke bond van muziekverenigingen reageerde enthousiast. Vorige week werd Stichting VBSM officieel opgericht door het zetten van een handtekening bij de notaris. John Bouwman (foto midden) stelt dat de stichting geen winstoogmerk heeft en dat inschrijven gratis is voor verenigingen en individuen. De andere bestuursleden op de foto zijn Bernard Kuiper en Simone Bouma. “Nu VBSM een rechtspersoon is in de vorm van een stichting begint het echt”, glundert Bouwman. “We hopen fanfarebank.nl zo snel mogelijk ‘live’ te hebben en verbindingen te leggen tussen de 387 muziekverenigingen die het noorden rijk is.”