Stichting Westerwijs eindigt met positief saldo

WESTERKWARTIER – De stichting Westerwijs heeft met een positief resultaat van ruim 43 duizend euro het jaar 2015 afgesloten. In de begroting werd nog een tekort verwacht van bijna 6 ton. Voor een deel is dit positieve resultaat te danken aan extra bijdragen van het rijk, maar bezuinigingen op de uitgaven voor huisvesting en de kosten van extra personeel, hebben dit eindresultaat mogelijk gemaakt.

In 2014 had Westerwijs – door slecht management van de toenmalige algemeen directeur – nog een verlies van meer dan 1 miljoen. De begroting voor 2016 geeft een positief eindresultaat aan van 22 duizend euro, en in de meerjarenraming staat voor de 3 jaar daarna een sluitende begroting.