“Stop aardgaswinning uit kleine velden nu!”

Gemeenteraad unaniem na beving Opende

OPENDE/STREEK – Op zaterdagavond 22 februari werden de inwoners van Opende opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 1.4 op de Schaal van Richter. Na onderzoek blijkt dat de beving zich voordeed in het Marumveld, een klein gasveld nabij recreatieplas Strandheem. Het incident in Opende zorgde ervoor dat VZ Westerkwartier afgelopen woensdag een motie indiende tijdens de raadsvergadering. De motie ‘Stop aardgaswinning uit kleine velden nu!’ werd unaniem door de raad aangenomen.

In de motie wordt het college van de gemeente Westerkwartier opgeroepen om zo snel mogelijk bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan te dringen op stopzetting van gaswinning uit kleine velden. Tijdens de raadsvergadering lichtte Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier, de motie toe: “Inmiddels is duidelijk dat gaswinning uit ‘kleine velden’ voor aardbevingen kan zorgen, zoals we hebben gezien bij het Marumveld. Wij willen dat de gaswinning uit de zogenaamde ‘kleine velden’ stopt. Het Westerkwartier kan, samen met omliggende gemeenten waar de problematiek speelt of kan gaan spelen, de kar hiervoor trekken. In de motie van VZ Westerkwartier, die is ondertekend door de PvdA, GroenLinks en D66, staat verder ook dat de partijen willen dat de gemeente een goede schaderegeling voor inwoners weet te realiseren. Zo mogelijk willen de partijen dat de gemeente, samen met de Rijksoverheid, een fonds creëert, waaruit ontstane schade kan worden vergoed. Op deze manier komt de NAM buitenspel te staan.

Tijdens de raadsvergadering reageerde verantwoordelijk wethouder Hielke Westra op de aardbeving van vorige week: “Net als de inwoners van Opende waren wij ook geschrokken van de aardbeving in Opende. Vandaar dat wij ook gelijk afgelopen maandag de NAM om opheldering hebben gevraagd. De beving vond plaats op drie kilometer diepte, de diepte waar aardgas gewonnen wordt”. Volgens Westra waren er echter weinig inwoners van Opende die de aardbeving hebben gevoeld. Daarnaast gaf hij aan dat er tot op heden ook nog geen schademeldingen zijn gekomen. “Mocht er wel schade zijn, dan vragen wij onze inwoners dit te melden bij de NAM. Indien nodig staan wij de burgers hierin bij”, aldus de wethouder.

Westra reageerde tijdens de raadsvergadering uiteraard ook op de motie die door de verschillende partijen was ingediend. Hierin was hij vol begrip: “Wij zijn als college ook druk met de aardbevingsproblematiek bezig. Aan onder andere de schadeprotocollen wordt al ontzettend veel gewerkt. We willen de schadeprotocollen gelijk trekken. Dat is waar behoefte aan is. Daarnaast trekken we al intensief op met de omliggende gemeenten. Het mag duidelijk zijn dat ook het college de aardbevingsproblematiek een urgente zaak vindt. De motie is hierbij voor ons dan ook een steuntje in de rug. Dat geeft aan dat wij als raad en college gezamenlijk optrekken in dit dossier en dat we volop aandacht hebben voor de zorgen die er zijn”. De motie werd, mede door de reactie van de wethouder, unaniem aangenomen.

Van der Velde, de indiener van de motie, was blij met de reactie van zowel de raad als het college. “Het is een krachtige reactie richting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat”, liet de fractievoorzitter van VZ Westerkwartier weten. “Wij, als raad, staan massaal achter het college”.
Gasopslag Langelo en Grijpskerk
In de motie vroeg VZ Westerkwartier eveneens hoe het ervoor staat met de gasopslagen in Langelo en Grijpskerk. Wethouder Westra liet weten dat de minister vorige week een kamerbrief heeft verstuurd dat het belang van de gasopslag aangeeft. “De gasopslag in Langelo wordt hierin specifiek genoemd”, liet de wethouder weten. “Deze blijft, volgens de minister, in ieder geval tot 2025/2026 in gebruik. Dat is in lijn wat de minister eerder al heeft aangegeven”. De opslaglocatie Grijpskerk werd niet specifiek in de eerste brief van de kamer genoemd. “De verwachting is dat de tweede kamerbrief hier wel over spreekt. Deze verwachten wij eind maart”, aldus de wethouder.