Surhuizum krijgt gewenste fietsbrug

SURHUIZUM – Er komt een fietsbrug in Surhuizum. De gemeente Achtkarspelen en de Provincie Friesland zijn tot een overeenstemming gekomen om een fietsbrug te maken bij de Uterwei te Surhuizum. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken van de Mieden naar Surhuizum. Die mededeling deed wethouder Harjan Bruining vanavond tijdens de raadsvergadering. De provincie neemt de fietsbrug mee in de plannen van de Uterwei. Voorwaarde hieraan is dat het binnen het totale projectbudget gerealiseerd kan worden. De gemeente Achtkarspelen neemt de kosten voor de bestemmingsplanwijziging als gevolg van de werkzaamheden voor haar rekening. Ook zal zij namens de provincie de onderhandelingen ten aanzien van de benodigde grondaankopen uitvoeren. Hiermee geeft het college van B&W invulling aan de motie die op 18 mei 2017 raadsbreed is aangenomen waarin het college werd opgeroepen om in overleg te gaan met de Provincie Fryslân om te komen tot een realisatie van een veilige oversteek door een fietstunnel of een fietsbrug te Surhuizum op de Uterwei (N358).