SWA-loods podium voor waterstof-deskundigen

BUITENPOST – De loods van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) was donderdagmiddag 30 september 2021 tijdelijk het walhalla voor waterstofgeïnteresseerden. Deskundigen vertelden over de mogelijkheden om waterstof in te zetten om de duurzaamheidsopgave te volbrengen. Waar in Nederland nu aardgas door de hoofdleidingen stroomt, wordt dat straks voor een deel vervangen door waterstof. Die vervanging is hoofdzakelijk gericht op de behoefte van de grote industrieclusters in Nederland, vertelde Eddy Lycklama à Nijeholt van de Gasunie.

De kennisoverdracht was breed maar ook gedetailleerd. In totaal werden er een zestal lezingen verzorgd. Tussentijds konden de tientallen aanwezigen de opstelling van de waterstofinstallatie in het SWA-pand bezichtigen. De werking ervan werd uitgelegd door Frank Turksma van Tieluk B.V. Zijn bedrijf heeft de waterstofinstallatie geleverd. SWA is, aldus directeur-bestuurder Emmy Elgersma, met deze proef gestart om zo van binnenuit, op microniveau, te leren hoe systemen werken die op waterstof zijn gebaseerd. “Voordat we dit in de huurwoningen toepassen, willen we uiteraard ook weten hoe waterstof op landelijk niveau wordt opgewekt en getransporteerd en hoe dat er op wijkniveau uit komt te zien. We mengen het gas dat we gebruiken voor 30% bij met waterstof. Als de installatie aan staat, kan het gebruik van waterstof ons een reductie van 30% op het gasverbruik opleveren. De installatie is echter afhankelijk van de stroomvoorziening uit de zonnepanelen op ons dak.”

Van de uitleg over het landelijke leidingennetwerk ging het over waterstofgebruik in de gebouwde omgeving naar waterstofgebruik in het pand. Vervolgens werden de proefprojecten in Hoogeveen en Wagenborgen toegelicht. Daarnaast werd ook de rol van de overheid als subsidieverlener en regelgever en de rol van de certificerende instantie KIWA bij de overstap naar waterstof uitgelegd. Genodigden uit de corporatiewereld, bouwsector en overheden luisterden aandachtig.