Sytze van Dellen – Stichting Westerkwartier Paardenkwartier

Vanaf de oprichting, elf jaar geleden, ben ik  lid van de stichting. Toen besloten we om de krachten van paardenhouders, -gebruikers, en –fokkers te verenigen om op die manier onze belangen beter te kunnen behartigen en het gebied leefbaarder te maken voor de mensen die op het platteland leven. Het idee was om de paardenhouders, zowel professioneel als recreatief, een goede vestigingsmogelijkheid te geven in het Westerkwartier, en de gemeenschap die eromheen zit er van te laten profiteren. Sinds april vorig ben ik voorzitter van de stichting. Het is belangrijk voor de regio om samen een stichting te vormen om de paardenbranche sterker te maken en daar wil ik best de hoofdpersoon in zijn. Onze stichting heeft op dit moment 48 leden. Niet ieder lid is actief in de zin dat ze paardensport bedrijven, maar ze hebben wel een relatie met de paardensport. Daarbij je denken aan iemand die een B&B heeft waar mensen uit het buitenland verblijven die naar het Westerkwartier komen voor de sport. Zulke mensen verdienen daar aan.

We zijn redelijk actief als stichting. Zo organiseren we symposia, zetten we ruiterroutes op de kaart en houden we  jaarlijks een recreatietocht voor ruiters. Die tocht groeit ieder jaar: we zijn van tachtig deelnemers het eerste jaar naar 240 deelnemers zes jaar later gegaan. Vrijwilligers helpen veel. Ieder jaar hebben we een concours, waar we de mannen en vrouwen die in het Westerkwartier actief zijn in de paardensport eren en huldigen. Dat doen we ook met de vrijwilliger van het jaar. Je ziet dat de paardensport de afgelopen jaren ontzettend is geprofessionaliseerd, de industrie om het paard heeft zich de afgelopen tien jaar heel erg uitgebreid. Die trend zie je overal, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het niveau in de sport is ook omhoog gegaan. Het wordt allemaal professioneler, zowel landelijk als in de regio. Het is dan aan ons, als bestuur, om ook hier het niveau op te hogen. Daar moet je constant mee bezig zijn. Iedere winter organiseren we lessen voor de jeugd, zowel spring- als dressuurlessen. Voor de oudere jeugd geven we daar gevolg aan door lessen op een hoger niveau te creëren, en we merken dat we daar qua professionaliteit zeker resultaat van zien. Hoe lang ik nog voorzitter blijf, weet ik niet. Zolang ik de tevredenheid van de medebestuurders heb, hoop ik het werk nog jaren te doen.

Iedere winter organiseren we lessen voor de jeugd, zowel spring- als dressuurlessen. Voor de oudere jeugd geven we daar gevolg aan door lessen op een hoger niveau te creëren, en we merken dat we daar qua professionaliteit zeker resultaat van zien. Hoe lang ik nog voorzitter blijf, weet ik niet. Zolang ik de tevredenheid van de medebestuurders heb, hoop ik het werk nog jaren te doen. Hoe lang ik nog voorzitter blijf, weet ik niet. Zolang ik de tevredenheid van de medebestuurders heb, hoop ik het werk nog jaren te doen.