’t Kon minder Diner verbindt boer en burger

Toekomstplannen natuurvleescoöperatie uit de doeken

GROOTEGAST – Woensdag 28 november is het zover, ’t Kon minder Diner in het restaurant van Het Hooge Heem in Grootegast. Een initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) in samenwerking met de gemeente Grootegast en het woonzorgcentrum. Centraal deze avond staat de schoonheid van gezond voedsel uit de eigen regio. Alex Datema, medeoprichter van GCWK en voormalig bestuurslid, zal deze avond vertellen over het voedsel uit de eigen regio en waarom het zo belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van hetgeen ze eten.

Het is nog best een uitdaging om Alex Datema te vinden. Ergens voorbij de jachthaven van Briltil aan het water woont de medeoprichter van GCWK en voormalig bestuurslid. “Een bestuursfunctie heb ik niet meer”, vertelt Alex, “maar ik zet mij nog altijd met ziel en zaligheid in voor de natuurvleescoöperatie, een tak van GCWK in oprichting.” En dat is niet zonder reden, want Alex ziet het rundvleesgedeelte echt als zijn kindje. “Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk het is dat deze coöperatie van de grond komt”, stelt hij. “Wat wij willen bereiken is dat de regionale natuurvleesketen hersteld wordt.” ‘Hersteld’ klinkt als een flinke knipoog naar vroeger. “Dat klopt”, bevestigt Alex. “Ik ga niet roepen dat vroeger alles beter was, maar deze keten wel. Vroeger slachtte de slager de koeien uit de eigen regio en verkocht deze aan de mensen uit zijn dorp. Producent en consument kenden elkaar en de producten zie zij tot zich namen. Hoe anders is dat nu. Het gaat om ‘goedkoop’, om de prijs. Het is tijd dat mensen zich weer bewust zijn van wat ze eten en waar het vandaan komt.” Daar worden stappen in gemaakt, ziet hij. “We zien het al omslaan in de professionele keukens, steeds meer restaurant kiezen ervoor om te werken met lokale producten en deze op het menu te zetten. Het besef wordt groter, dat zien we dat merken we. Maar we moeten wél doorpakken.” ’t Kon minder Diner in Het Hooge Heem is een uitgelezen mogelijkheid om het bewustzijn nog iets te vergroten, denkt Alex. “Door middel van kleine hapjes kunnen we laten zien wat dit gebied, het Westerkwartier, allemaal al te bieden heeft. Onbekend maakt onbemind, dus stellen we de producten graag aan de mensen voor. Dit diner kan een eerste aanzet zijn in de juiste richting.” Tijdens het diner zal Alex Datema de toekomstplannen van de natuurvleescoöperatie uit de doeken doen. “Een tipje van de sluier dan maar?”, lacht hij. “Tegenwoordig gaan jonge pasgeboren stieren naar de kalvermesting. Dat kan anders en vooral duurzamer. Als wij deze stieren buiten laten lopen kunnen we een win-win situatie creëren. Hiervoor zijn we op zoek naar samenwerkingsverbanden, waarvan er al een aantal zijn opgetuigd. Staatbosbeheer bijvoorbeeld. Zij hebben in het Westerkwartier veel natuurgebieden die onderhouden moeten worden. Stieren zijn ideale ‘conciërges’, levende grasmaaiers die het gebied netjes en opgeruimd houden. Tegelijkertijd worden de dieren gevoed met gras uit het Westerkwartier. Het resultaat is dat wij samen op een natuurlijke manier echt Westerkwartiervlees produceren. De dieren hebben een beter leven, Staatbosbeheer goedkope onderhoudskrachten, de boer goede producten en de consument een echt lekker en authentiek stukje vlees uit eigen regio.” Het kan ertoe leiden dat men het voedsel weer meer gaat waarderen, hoopt Alex. “Dat is ook nodig”, vindt hij. “Op iedere hoek van elke straat kan je tegenwoordig eten kopen. We ervaren het als vanzelfsprekend, terwijl het produceren van voedsel –vind ik- toch echt een kunst is. Dat idee moeten we goed onder de aandacht brengen. Niet alleen bij de consument overigens, maar zeker ook bij de boeren. We moeten boer en burger weer verbinden. Net als vroeger.” Dat is dan ook de grote wens van Alex Datema. En met de boeren, slachterijen en Staatsbosbeheer weet hij ook waar hij zijn nodige hulp kan vragen. “Het zou goed zijn als ook de overheid inspringt”, vindt hij. “Wat wij nog meer nodig zijn is ruimte om te experimenteren. Ik heb mijn hoop gevestigd op een grote en daadkrachtige gemeente Westerkwartier. Misschien dat zij ons nog een helpende faciliterende hand kunnen toesteken.” Andersom heeft ook de landbouwsector een plicht om iets terug te doen, stelt Alex. “Landbouwers bezitten vaak grote oppervlakten grond in de buitengebieden. Het is onze taak, of beter: onze verantwoordelijk, om ervoor te zorgen dat dit mooie, schitterende en karakteristieke buitengebied in stand blijft.” 28 november is de dag dat Grootegast de toekomstplannen van de natuurvleescoöperatie te horen krijgt. In  Het Hooge Heem waar voedsel uit de eigen regio centraal staat tijdens ’t Kon minder Diner.