Tegenstanders baggerdepot Doezumertocht overhandigen handtekeningen aan wethouder

DOEZUM – Al enkele weken is er aan de Doezumertocht in Doezum wat onenigheid over de eventuele komst van een baggerdepot. Wetterskip Fryslân is voornemens om de Doezumertocht uit te baggeren en daarvoor is het noodzakelijk om aan de Doezumertocht een baggerdepot aan te leggen. Een deel van de bewoners is daar volop tegen, omdat het zou zorgen voor veel overlast. Zij zien liever dat het baggerdepot op een andere locatie wordt geplaatst. Een andere groep bewoners vindt de komst van het baggerdepot op de huidige locatie echter prima. De afgelopen weken hebben de verschillende groepen middels (ludieke) acties van zich laten horen en zijn ze beide een handtekeningenactie gestart. De groep tegenstanders overhandigde de handtekeningen afgelopen woensdag aan wethouder Bert Nederveen.

Het uitbaggeren van de Doezumertocht is al jarenlang niet gebeurd. Wetterskip Fryslân ziet daarom noodzaak om dat in het najaar van 2021 te doen. Hiervoor is het aanleggen van een baggerdepot, halverwege de Doezumertocht, noodzakelijk. Middels een brief en een speciaal georganiseerde informatieavond heeft Wetterskip Fryslân meer uitleg gegeven over (de noodzaak van) het uitbaggeren. Ook heeft het waterschap vorige week in deze krant duidelijkheid verschaft. Of het baggerdepot daadwerkelijk aan de Doezumertocht aangelegd wordt, is nog niet duidelijk. Op 21 juni vraagt Wetterskip Fryslân een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Westerkwartier. De vergunning moet eerst verleend worden, voordat het waterschap met het baggeren kan starten.

En of die vergunning wel verleend gaat worden, is nog maar de vraag. Tijdens het raadsoverleg van woensdagavond werd duidelijk dat Wetterskip Fryslân nog wel wat voorwerk moet verrichten. Zo gaf wethouder Hielke Westra aan dat het waterschap de locatiekeuze van het baggerdepot beter moet onderbouwen. Ook raadslid Klaas-Wybo van der Hoek (Groen Links) was kritisch op de plannen. Ytsen van der Velde (fractievoorzitter VZ Westerkwartier) kon zich daarentegen prima vinden in de plannen van Wetterskip Fryslân.