Tekort Grootegast dit jaar al ruim € 25.000,-

0
245

GROOTEGAST – Waar de gemeente in 2011 nog een bedrag van ruim vier ton overhield, is het minder florissant in 2012. Dat bleek uit de eerste voortgangsrapportage die de gemeenteraad vorige week voorgeschoteld kreeg. De rapportage laat een tekort zien van € 26.790,-. Een kleine tegenvaller voor de raadsleden. Toch is de schade volgens raadslid Gert van Werven (VVD) nog veel groter. “We hebben geluk dat we een goede rente hebben ontvangen waardoor we een meevaller hebben van € 142.000,-. Anders was het tekort nog veel groter geweest.” Van Werven wees de raad op het feit dat er dit jaar verwacht wordt dat er voor € 250.000,- aan bouwleges wordt binnengehaald, maar dat de teller tot nu toe slechts op € 25.000,- staat. “Dat ga je niet halen,” zo concludeerde hij. Ook andere partijen sloten hierop aan. Burgemeester Kor Dijkstra (CDA) toonde zich iets minder bezorgd. Volgens hem worden de financiële situatie goed in de gaten gehouden. Daarnaast verwacht hij nog een zeer groot bedrag aan bouwleges nu het nieuwe Hooge Heem gebouwd gaat worden.