Tijd voor bezinning in MTB-kwestie Zuidhorn

Wordt het Kerstbestand een Paasakkoord?

ZUIDHORN – Het is tijd voor een periode van bezinning. Zo luidde -vrij vertaald- de eenduidige boodschap van de Zuidhorner gemeenteraad. Zij omarmden vorige week unaniem een motie waarbij voor- en tegenstanders van de MTB-route door het Joh Smitpark gezamenlijk een oplossing moeten vinden voor het ontstane probleem. “Sfeervervuiling”, omschreef D66-raadslid Harrie Rutgers de on-Zuidhornse toestanden die ontstonden naar aanleiding van de MTB-discussie. Door de motie wordt het besluit omtrent de route op lange baan geschoven. Drie maanden hebben beide partijen, die vooralsnog lijnrecht tegenover elkaar staan, om elkaar te vinden in een wederzijds acceptabele oplossing.

“Wordt het Kerstbestand een Paasakkoord?”, vroeg GroenLinks-frontman Klaas-Wybo van der Hoek zich hardop en retorisch af. “Als het aan GroenLinks ligt wel. De ingediende motie past goed bij een wijze raad. Laat voor- en tegenstanders eerst met elkaar overleggen.” Van der Hoek hoopt dat goede gesprekken de kou uit de lucht halen. “Dit thema vraagt om meer ontspanning”, stelt hij vast. “Zoveel bezwaren zorgen voor veel negatieve bijeffecten en tweespalt in de samenleving.” GroenLinks voorziet lange en verhitte discussies en slepende procedures, waarbij bezwaar op bezwaar wordt ingediend. Eerder al verzocht Van der Hoek om de MTB-route vooral geen hindernisbaan te laten worden. Ook Geertje Dijkstra-Jacobi (VVD) schaarde zich achter de motie. “Een tijd van bezinning is op dit moment de enige juiste beslissing”, motiveerde zij haar standpunt. De motie komt uit de koker van D66 die in december de raad heeft gevraagd het agendapunt aan te houden en door te schuiven naar januari. “In de tussentijd hebben wij gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders”, deelde Rutgers zijn collega-raadsleden mee. “Goede gesprekken. D66 hoopt een brug te kunnen slaan en ervoor te zorgen dat zelfs de tegenstanders straks gebruik maken van de MTB-route.” Dat laatste is allicht een brug te ver, maar de rust lijkt voorlopig wedergekeerd in en om het Johan Smitpark. Rust die volgens D66 gebruikt dient te worden voor overleg. “Wij raden dan ook radiostilte aan. Ook richting de media”, gaf hij beide groepen mee. Mochten beide partijen er samen niet uit komen of überhaupt niet met elkaar aan tafel komen, dan neemt de raad op 14 mei alsnog een beslissing over het collegevoorstel dat er momenteel ligt. Een voorstel waar in december nog een ruime raadsmeerderheid voor was, wat in zou houden dat de route aangelegd zou worden.  Voor de gesprekken wordt een onpartijdige en onafhankelijke gesprekleider gezocht.

Wethouder Henk Bakker zegde toe de motie –uiteraard-  over te nemen. “Dit is een hele duidelijke opdracht aan het college. Wij hopen dat alle neuzen straks dezelfde kant opstaan en dat er een goed plan wordt gemaakt, waarop verder geborduurd kan worden.”

Afschuw

De rust is dus wedergekeerd in het normaal zo vriendelijke Zuidhorn waar iedereen blij naast elkaar leeft. Het moment voor veel fracties om hun licht te laten schijnen op hetgeen er tot dusverre was gebeurd. En dan met name de gang van zaken rondom raadslid André Hatzman (PvdA) en wethouder Henk Bakker. Beiden werden door tegenstanders van de route beschuldigd van belangenverstrengeling en partijdigheid. “Op een niet acceptabele manier”, aldus Klaas-Wybo van der Hoek, die sprak als nestor van raad en niet namens zijn partij. “Tot ons verdriet is raadslid André Hatzman persoonlijk aangesproken. Dat is een kwalijke zaak en ongepast.” Van der Hoek legde uit dat het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven onderdeel is van goed raadswerk. “En je mag ook tegen zo’n initiatief zijn en je mening”, aldus Van der Hoek, “maar dat dient wel op een gepaste en fatsoenlijke manier te gebeuren. En dat is hier niet gebeurd.” Ook Jaap Tel (CDA) sprak zijn afschuw uit over hetgeen Hatzman is overkomen. “De aantijgingen jegens collega Hatzman en wethouder Bakker snijden door onze ziel”, gaf Tel aan. “U mag weten, deze beschuldigingen zijn het CDA slecht gevallen.”