Toekomstige bewoners Adewerth ingeschreven bij de gemeente

Adewerth

ZUIDHORN – Tijdens een feestelijke bijeenkomst in zalencentrum Balk hebben de bewoners van het woonzorggebouw Adewerth te Aduard de sleutels van hun eigen appartement in ontvangst genomen. Direct daarna vertrok de bewonersgroep naar het nabijgelegen gemeentehuis van Zuidhorn om zich op hun nieuwe adres te laten inschrijven. Het college van B&W onderbrak de college vergadering waarvan burgemeester Swart en wethouder Nederveen gebruik maakten om de nieuwe Aduarders te begroeten. Het per 1 december gestarte beschermt-wonen-project van Hoeve Paradij maakt gebruik van het grondig gerenoveerde voormalig schoolgebouw aan de Schoolstraat 9 in Aduard. Elf van de veertien zelfstandige wooneenheden zijn inmiddels in gebruik genomen. Er zijn gesprekken gaande met mogelijke huurders van de resterende drie appartementen.