Van wie is de Schutse?

Van wie is de Schutse? Dat was woensdag de grote hamvraag tijdens de eerste van de twee verkiezingsdebatten georganiseerd door Sociaal Platform Senioren Westerkwartier. Want ja, van wie is nu die schitterende voorziening waar vele vrijwilligers dagelijks voor in beweging komen? Waar zoveel senioren –want ‘ouderen’ is vloeken in de kerk- plezier aan beleven en hun dagelijkse vertier vinden in de herfst en winter van hun leven. Een debat waarbij je op voorhand al kan zeggen dat er weinig verheffends zal gebeuren. Want ondanks de onrust in welzijnsland en zeker ook in de Schutse lijken de partijen op voorhand eensgezind. Niemand die zal beweren dat we teveel senioren hebben en ook geen partij die stelt dat het sluiten van seniorenvoorzieningen een goed plan is. Dus werd er gemoedelijk gedebatteerd over zorg, veiligheid en woningbouw. Zaken die niet voor vuurwerk zorgen, maar wel de gemiddelde senior (in spé) hoofdbrekens bezorgd. Want kunnen zij straks oud(er) worden en sterven in hun eigen geliefde dorpje en in hun eigen sociale kring? Zijn er wel genoeg woningen voor senioren en misschien nog wel belangrijker; zijn deze levensloopbestendig, dan wel te maken. Nee, een echte politieke arena is de Schutse nooit geworden. En ook het debat bleek een opeenstapeling van eensgezinde meningen. Sterker nog, zouden senioren het enige onderwerp zijn tijdens de aanstaande coalitiebesprekingen, dan is elke combinatie mogelijk. Zelfs tussen VVD en Sterk Westerkwartier.

Een weggegooide middag was het echter allerminst. Integendeel. Want alhoewel de partijprogramma’s zijn geschreven en de politieke partijen redelijk eensgezind over de seniorenvoorzieningen denken, was dit een uitgelezen mogelijkheid voor de aanwezige senioren om de heren en dame –want alleen de VVD had hun frontvrouw gestuurd- iets van hun zorgen mee te geven. Teleurstelling overheerst namelijk. Over de aanbesteding. Over de toekomst van de 550 vrijwilligers die alleen Vredewold al heeft. Over de beschikbare en levensloopbestendige woningen en bovenal over de vooruitzichten. Zorgen die lastig weg te nemen zijn. De aanbesteding valt namelijk niet terug te draaien. Dus blijft ook de toekomst van vrijwilligers en medewerkers van Vredewold ongewis. Natuurlijk hebben de Westerkwartiergemeenten voorwaarden gesteld aan de welzijnspartij die de aanbesteding zou winnen. Tinten Welzijnsgroep dus. Zij worden geacht alles in het werk te stellen de vrijwilligers –en hun kennis- binnenboord te houden. Echter, dat moeten de teleurgestelde vrijwilligers zelf óók willen. En de medewerkers. Tja, daar zijn landelijke regeltjes voor. De Westerkwartiergemeenten mogen best voorwaarden stellen in een aanbesteding, maar die overstijgen de wet niet. Tinten is behalve een welzijnsorganisatie ook een werkgever. Een werkgever met een overschot aan personeel in andere gemeenten. Medewerkers die reeds in dienst zijn en –logischerwijs- voorrang hebben op een plek in het Westerkwartier alvorens er voor hen ontslag wordt aangevraagd. Arbeidsplaatsen die dus niet naar de medewerkers van Vredewold, SPiNN en SWgZ gaan. Mooi dus, die gestelde voorwaarden.

Levensloopbestendige woningen bouwen. Zorgen dat senioren oud kunnen worden in hun eigen dorp. Het klinkt romantisch. De realiteit is dat de provincie middels een bouwcontingent bepaalt hoeveel woningen er in een gemeente gebouwd mogen worden. U mag weten, dat is niet voldoende om aan de immer stijgende vraag naar huizen te voldoen. Het eigen dorp is al helemaal een utopie. Want de woningen die wel gebouwd mogen worden zullen al snel toegewezen worden aan de hoofdkernen waar de prijzen van kavels het hoogst en dus het meest lucratief zijn. We gaan zien wat de toekomst brengt. Alle partijen zijn ervan doordrongen dat er flink en fanatiek bijgebouwd moet worden. Het is alleen te hopen dat ook de provincie dat vindt. En dat de aannemers en projectontwikkelaars in deze drukke periode de tijd vinden om ook in het Westerkwartier te bouwen. Allicht dat woningcorporaties tóch nog ergens een potje geld hebben staan. Want ook dat laatste is natuurlijk een groot probleem; waar staan in de Zuidhorner nieuwbouwwijk Oostergast de sociale huurwoningen? Uitdagingen genoeg.

Maar van wie nu de Schutse eigenlijk? De hamvraag waar vele aanwezigen eigenlijk het antwoord op wilden hebben. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) maakte een afspraak met de aanwezigen. “De Schutse is niet van Tinten. Niet van de gemeente. De Schutse is van jullie…” Geen harde belofte, wel een boodschap. Aan iedere inwoner van de toekomstige gemeente Westerkwartier eigenlijk. Vecht voor jullie voorzieningen.

De lijsttrekkers debatteren verder op dinsdag 13 november. Het RodenburgTheater (Agora) in Leek fungeert als politieke arena waar de partijen de kans krijgen de kiezer te overtuigen van hun standpunten. Dat zal gebeuren aan de hand van een aantal prikkelende thema’s en stellingen die leven in de Westerkwartierder samenleving. Het Grote Lijstrekkersdebat van het Westerkwartier, georganiseerd door de Krant/de Streekkrant, staat onder leiding van Bart Brandts Buys. Brandts Buys is werkzaam als combinatiefunctionaris, jongerenwerker en buurtsportcoach bij Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. Een droomkandidaat waar ondergetekende zeer blij mee is.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.