Vanaf 2020 nieuwe woningbouw aan de Dockumer Ee

DOKKUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft ingestemd met ondertekening van een intentieovereenkomst met grondeigenaar van de Myrabe (ten noorden van de Woudhorne). Hiermee krijgt Myrabe de mogelijkheid om op termijn hoogwaardige woningbouw aan de staande mastroute aan de Dockumer Ee in Dokkum te realiseren. Op dit moment is er op de betreffende locatie nog een bedrijf gevestigd. Aangezien er naar bedrijfsruimte momenteel minder vraag is, ligt verschuiving van bedrijfs- naar woonbestemming voor de hand. Woningbouw zorgt er voor dat het gebied een openbaar karakter krijgt, zodat de recreatieve mogelijkheden voor aangrenzende wijken wordt verbeterd. ‘Deze locatie is uitermate geschikt voor luxe woningen, deze locatie ligt niet alleen aan het water maar ook dicht bij de binnenstad van Dokkum,’ aldus wethouder Albert van der Ploeg. De plannen van Myrabe sluiten goed aan bij de in april 2013 vastgestelde visie ‘Tusken de Dokkumer Ie en de Wâldfeart yn Dokkum’. De start van de bouw is afhankelijk gesteld van de verkoop van kavels in Trije Terpen en de Geastmer Mar, maar start uiterlijk 1 januari 2020.