VD’er Jeroen Betten (25) roept jongeren op te gaan stemmen

‘Lokale beslissingen raken veel onderwerpen die jongeren bezighouden’

ZEVENHUIZEN / WESTERKWARTIER – Jeroen Betten (25) uit Zevenhuizen is sinds december raadslid voor de VVD in de gemeente Westerkwartier. Hij staat op plek 3 op de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijks leven is hij student Rechtsgeleerdheid aan de RUG in Groningen. Hij is één van de twintigers die laat zien dat politiek ook voor jongeren belangrijk en interessant is. ‘In de lokale politiek worden belangrijke lokale beslissingen genomen. En dit gaat ook over onderwerpen die jongeren bezighouden.’

Betten koos voor het raadslidmaatschap, omdat hij op jonge leeftijd al geïnteresseerd was in de maatschappij. ‘Ik heb mezelf altijd de vraag gesteld: “Waarom doen we wat we doen?” Lokale vraagstukken hebben vaak de meeste impact op het dagelijkse leven. Ik heb nooit getwijfeld om lokaal actief te worden in de politiek, want daar worden de belangrijke lokale beslissingen genomen. De onderwerpen die in de lokale politiek voorbijkomen bekijk ik door de bril van mijn generatie’, vervolgt hij. ‘Dat komt door mijn eigen leeftijd, maar ook door de gesprekken die ik voer met leeftijdsgenoten. Dat gaat over onderwerpen die hen bezighoudt. Ik hoop dat ik als gemeenteraadslid goed benaderbaar ben voor alle kiezers. Ook voor jongeren. Ik zou mij kunnen voorstellen dat jongeren liever in gesprek gaan met een leeftijdsgenoot. Ik hoop ook dat jongeren mij actief zullen benaderen om juist dat gesprek aan te gaan. Op die manier kan ik bijdragen om de kloof te dichten tussen jongeren en de lokale politiek.’ Stemmen is belangrijk. ‘We moeten voorkomen dat oudere generaties het beleid gaan bepalen voor de jongere generaties.’

Onderwerpen zoals de openingstijden van winkels en horeca, sportbeleid, evenementenbeleid, vuurwerk/carbidschieten, veiligheid, werkgelegenheid en stageplekken, klimaat, openbaar vervoer, de jeugdzorg en natuurlijk woningbouw gaan juist jongeren aan, benadrukt Betten. ‘Zelf maak ik me zorgen over de woningbouwcrisis, het welzijn van jongeren en de gaswinningsproblematiek. Er moeten zo snel als mogelijk betaalbare woningen beschikbaar komen voor jongeren en starters in het Westerkwartier. We moeten zorgen dat mensen kunnen blijven wonen in het dorp waar zij zijn opgegroeid. Daarnaast heeft corona een impact gehad op het welzijn van jongeren: beperkingen met sociale contacten, uitgaansmogelijkheden, online onderwijs en studievertraging. Hoewel we niet overal overgaan als lokale politiek, is het wel belangrijk dat jongeren voldoende kansen hebben om zich verder te ontwikkelen en hun leven vorm te geven zoals zij dat willen. Wat betreft de gaswinningsproblematiek hebben de inwoners in het noorden te lang onderaan de prioriteitenlijst gestaan. Het is aan de lokale politici de taak om steeds maar weer te blijven hameren in Den haag op deze lokale problemen.’

Betten is geboren en getogen in Zevenhuizen. ‘Ik ben een echte “Zeuvmhuuster”. Het prettige aan het opgroeien in een dorp is dat vrijwel iedereen elkaar kent. De saamhorigheid die daaruit voortkomt is misschien wel de essentie van het opgroeien in mijn dorp. Inwoners staan naast elkaar als iets ‘voor het dorp’ geregeld moet worden. De dorpsbewoners weten wat er speelt. We komen samen om een feest te vieren, maar ook als een ander een schouder nodig heeft.’ Zijn keuze voor de VVD is er eentje zonder twijfel. ‘Mijn eigen standpunten sluiten heel goed aan bij de liberale, conservatieve en centrumrechtse uitgangspunten van de VVD. Ben ik het altijd eens met iedereen binnen de VVD? Nee, maar dat kan ook niet’, vindt hij. ‘Een belangrijk verschil met lokale partijen is dat ik een netwerk kan opbouwen die zich uitstrekt naar de provinciale politiek, de landelijke politiek en de Europese politiek. Je staat veel meer in contact met andere politici.  Ook daar zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar we weten elkaar wel te vinden. Zo kan ik wel lokale onderwerpen adresseren bij partijcollega’s die actief zijn op andere niveaus.’