“Verbinden, vermaken en verrijken is ook van toepassing op de bieb”

Bibliotheek, kunst en cultuur zitten op één lijn

WESTERKWARTIER – Er wordt momenteel hard gewerkt aan de toekomst van cultureel Westerkwartier. Een speciale denktank is bezig met een manifest dat cultuur definitief op de agenda van de nieuw te vormen gemeente moet zetten. “En dat is nodig”, vindt Anneke Attema die namens de bibliotheken in het Westerkwartier is aangeschoven bij de Visiegroep Cultuur Westerkwartier. “De realiteit is dat alle vier de gemeenten er een ander cultuurbeleid op na houden. Willen we dat goed op één lijn krijgen en naar ieders tevredenheid toekomstbestendig maken, dan zullen we daar met z’n allen aan moeten werken.”

De bieb en cultuur. Een combinatie die niet snel gelegd is, stellen wij. “Raar”, lacht Anneke, “want kunst, cultuur en de bieb hebben juist ontzettend veel raakvlakken.” Cultuur verrast, vermaakt en verbindt, stelt ze. “Het is een verrijking. Door kunst en cultuur wordt de wereld een stukje groter. En datzelfde kan je zeggen van taal, van boeken. Ook lezen verrast mensen, vermaakt de lezer en neemt je mee naar een andere wereld. Lezen en taal is een verrijking. Daarom sluiten we als bibliotheken in het Westerkwartier graag aan bij de denktank.” De raakvlakken tussen beide werelden zijn al genoemd.  Anneke: “Maar ook sociaal gezien zijn er overeenkomsten. Mensen ontmoeten elkaar bij een muziekvereniging, in een theater en ook in een bieb. We geven hier bijvoorbeeld taalcursussen en computerlessen waarbij mensen ook verbinden en samen iets ondernemen. Dat willen we ook uitstralen, dat de bieb voor iedereen is, jong en oud, waar mensen terecht kunnen voor een leven lang leren. Dat laatste is trouwens ook de naam van het programma waar we volgend jaar mee aan de slag gaan. ‘Een leven lang leren.’” De link met de culturele sector is er dus wel degelijk en daarom werkt Anneke Attema ook graag mee aan de toekomst van cultureel Westerkwartier.

Het doel is om een manifest, een concreet plan te presenteren waar de gemeente straks mee aan de slag kan. Als er alleen nog een budget vrijgemaakt moet worden zou dat mooi zijn, meent Anneke. “Want dat houdt in dat wij –als culturele sector- ons huiswerk goed hebben gedaan en onszelf hebben gered en gepresenteerd.” Om een goed en vooral compleet manifest te maken wordt er momenteel hard gewerkt om alle cultuur die het Westerkwartier rijk is in kaart te brengen. “Denk daarbij aan kerken en musea, maar ook aan muziekverenigingen en organisaties die evenementen organiseren. Zij zorgen voor de leefbaarheid in de 41 dorpen. Als wij bijvoorbeeld de verenigingen toekomstbestendig kunnen maken, krijgen we automatisch een sterkere en socialere samenleving. Het is belangrijk dat we het voortbestaan van onze culturele organisaties en instellingen waarborgen. Dat er van onderop aanwas blijft komen.” Want ook hier geldt, in een vereniging komt men samen, musiceert men samen en verrijkt men elkaar. De visiegroep gaat contact leggen met ‘het veld’ om te vragen hoe zij de toekomst zien. “Input van onderop”, vat Anneke het idee samen. “Het veld mag zeggen hoe zij tegen de toekomst aankijken en waar zij tegenaan lopen. Wat zijn hun wensen, hun behoeften en welke kansen dan wel bedreigingen zien zij. Het resultaat wordt een manifest waarmee er beleid gemaakt kan worden.” En daar kan ook u, de lezer, bij aanhaken. Belangstellenden die ook een mening hebben of willen meepraten kunnen zich hiervoor melden via cultuurplatformwk@gmail.com.