Verdwijnt het voortgezet onderwijs uit Grootegast?

“We hebben niet het aantal leerlingen gekregen dat we verdienen”

GROOTEGAST – Ruim een maand geleden maakten De Woldborg in Grootegast en Terra Oldekerk het voorgenomen besluit bekend om meer samen te gaan werken. Deze samenwerking houdt kortweg in dat De Woldborg per 1 augustus 2022 volledig bij Terra Oldekerk intrekt. Reden hiervoor is de krimp waar de middelbare school in Grootegast al jaren mee te maken heeft en het ziet er niet naar uit dat dat in de toekomst verbetert. Hiermee lijkt het voortgezet onderwijs in Grootegast voorlopig te verdwijnen. Zover is het echter nog niet. Naar verwachting nemen de medezeggenschapsraad, de besturen van beide scholen en de Raad van Toezicht na de zomervakantie een definitief besluit over de ‘samenwoning’ van De Woldborg en Terra Oldekerk.

“De leerlingenkrimp is jaren geleden al toegeslagen in het basisonderwijs en dat is sinds enkele jaren ook in het voortgezet onderwijs voelbaar”, vertelt Gert van Dijken, directeur van De Woldborg. “De prognose is dat het aantal leerlingen de komende jaren steeds verder afneemt en dan komt de gevaarlijke grens van minimaal 130 leerlingen in zicht. Dat aantal is nodig om deze vestiging van rsg de Borgen in stand te houden. Over een aantal jaren zouden we dat niet meer halen”. Momenteel heeft De Woldborg nog een leerlingenaantal van 152, maar dat was zo’n vier jaar geleden nog 280 leerlingen. Vanwege het aantal geslaagden, welk aantal in 2017 op negentig lag, is dat in de jaren die daarop volgden steeds verder gedaald. “Er zijn de afgelopen jaren steeds meer scholieren vertrokken dan dat er leerlingen bij zijn gekomen”, gaat Van Dijken verder. “Voor volgend jaar hebben we 35 nieuwe leerlingen, maar slagen er ook zo’n vijftig. Dan zitten we aan de start van het nieuwe schooljaar nog maar op 137 leerlingen”.

De 35 nieuwe aanmeldingen die De Woldborg heeft gekregen, is meer dan vorig jaar en zelfs dan drie jaren geleden. Toch is het volgens de directeur niet voldoende. “De stijging is zeker goed nieuws, maar we hadden op meer gehoopt. Een half jaar geleden hebben we bijvoorbeeld ingezet op een hoogbegaafdheidsprogramma, zodat we ook op die manier konden groeien. We hadden verwacht leerlingen uit de wijde regio daarmee te kunnen trekken, maar dat is niet het geval gebleken. We hadden slechts vijf aanmeldingen en daarom hebben besloten het hoogbegaafdheidsprogramma te verplaatsen naar de Lindenborg in Leek. Inmiddels is het aantal daar opgelopen naar twaalf”. Met de vijf hoogbegaafde leerlingen erbij, zou De Woldborg veertig nieuwe aanmeldingen hebben voor komend jaar. Een euforisch aantal, vindt van Dijken, maar toch relativeert hij dit. “We weten ook dat er weer vijftig leerlingen vertrekken, dus dan daalt het leerlingenaantal wederom en dit gaat al jaren zo. Op den duur kunnen we het in stand houden van de locatie niet meer betalen”.

De middelbare school in Grootegast is de laatste jaren zeer actief met het werven van leerlingen, alleen Van Dijken vraagt zich af of De Woldborg niet wat eerder actiever aan de weg had moeten timmeren. “We zijn te bescheiden geweest. Wij leveren echt maatwerk en dat is uniek op een middelbare school. Wellicht hadden we dat in een eerder stadium in de etalage moeten zetten. Dat is het enige wat ik ons kwalijk kan nemen, maar dan is het ook maar de vraag of je de verschuivingen in de regio voor was geweest. Het quotum kinderen in de regio dat kan kiezen tussen het Lauwers College, rsg de Borgen en Terra is namelijk te klein”.

Om te voorkomen dat het voortbestaan van De Woldborg in het geding komt, is de directie van rsg de Borgen gaan zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs boven de A7 te behouden. “Een definitieve stop over een aantal jaren was voor ons geen optie”, zegt Van Dijken. “Wij willen zorg dragen voor alle leerlingen en het personeel. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een samenwerking en hiervoor zijn verschillende opties aan bod gekomen”. Uiteindelijk is De Woldborg dus uitgekomen bij Terra Oldekerk. Deze school heeft een lichte krimp, maar beschikt wel over een gebouw waar plek is voor alle leerlingen én het personeel van De Woldborg. “Dat heeft ertoe geleid dat we het voorgenomen besluit bekend hebben gemaakt om met elkaar te gaan samenwonen. Er was tevens een optie om bij de Nijeborg in Leek in te trekken, maar rsg de Borgen wil graag een instroompunt boven de A7 behouden. Daarnaast gunnen we de leerlingen een school dichtbij huis. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat we van plan zijn om met Terra Oldekerk te gaan samenwerken”.

De samenwerking tussen De Woldborg en Terra Oldekerk komt voor zowel de directie van rsg de Borgen als het personeel van De Woldborg niet uit de lucht vallen. “We spreken er al een tijdje over, maar zijn bewust wel weer leerlingen gaan werven. De afgelopen periode hebben we veel onderzoek verricht om leerlingen en personeel zekerheid te kunnen blijven bieden en dat is ons gelukt door voor deze oplossing te kiezen. Zo waren er vanuit beide scholen twee werkgroepen opgezet, die hebben gekeken naar de mogelijkheden voor het onderwijs en het samenwonen. Op deze manier was het personeel ook nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken”.

Hoewel het besluit nog niet definitief is, ziet het er wel naar uit dat het voortgezet onderwijs uit Grootegast gaat verdwijnen. Dat is niet alleen voor de inwoners van het dorp een behoorlijke domper, maar ook voor de directeur zelf. “Ik ben sinds 2005 directeur van De Woldborg en heb het er behoorlijk moeilijk mee gehad dat er straks waarschijnlijk een einde aan komt”, vertelt hij. “Het is echt mijn school, hetgeen ik trots op ben. Echter ben ik al wel een beetje door die rouwfase heen. De samenwerking biedt ook zoveel leuke kansen voor leerlingen. Door deze samenwerking kunnen we een mooi aanbod garanderen, want beide scholen hebben sterke punten. Op deze manier komen twee goede concepten bij elkaar”.

Alle leerlingen zijn inmiddels ook op de hoogte van het voorgenomen besluit en over het algemeen kunnen de leerlingen er wel mee leven. “Tuurlijk heb ik geluiden gehoord dat het jammer is dat de middelbare school uit Grootegast verdwijnt, maar de leerlingen zien vooral leuke kansen op het gebied van vrienden en misschien wel nieuwe vakken. Voor anderen is het weer moeilijk omdat ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Echter zullen we er alles aan doen om iedereen de begeleiding te bieden die nodig is. Zo worden er voor komend schooljaar al zeven werkmiddagen voor het personeel uitgezet met beide scholen om nader met elkaar kennis te maken en ook werken we ernaar toe om al gezamenlijke leerlingenactiviteiten te organiseren”.

Van Dijken is trots op wat het team van De Woldborg in de afgelopen jaren heeft neergezet, want dat is volgens hem niet niks. “We hebben een bijzonder goed team met een uniek onderwijsconcept. We hebben helaas niet het aantal leerlingen gekregen dat we verdienen, maar we zijn ook ontzettend blij met de scholieren die we wel hebben. Zowel leerlingen als ouders hebben vertrouwen in ons en dat is ook wel duidelijk geworden na de ouderavond van afgelopen week. Op het feit dat we aan de start van het komend schooljaar met 35 nieuwe leerlingen in klas 1 beginnen, ben ik ontzettend trots. Onze afspraken blijven we ook zeker nakomen. We gaan doen wat we hebben gezegd. We blijven te allen tijde bieden wat de kinderen verdienen”, besluit Van Dijken.