Vernieuwende onderwijsmethode blaast Woldborg nieuw leven in

‘Hoe zien wij het onderwijs van de toekomst?’

GROOTEGAST – De Woldborg te Grootegast, een vestiging van RSG de Borgen die zich specialiseert in beroepsgerichte vmbo-opleidingen, is na de herfstvakantie begonnen met een gloednieuwe onderwijsmethode met wortels in de lokale gemeenschap. Deelschoolleider Ingrid Mars legde uit waarom deze vernieuwing nodig was en hoe leerlingen deze vernieuwing ondervinden: ‘Wij moesten ons de vraag stellen; hoe zien wij het onderwijs van de toekomst?’

Met zo’n 140 leerlingen is De Woldborg geen titaan in de onderwijswereld, maar vervult zij zeker wel een cruciale functie in de omgeving: ‘Met een kleine school is het gemakkelijker om te differentiëren en aan te spreken op de regionale banden.’ Differentiatie betekent het inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen. Dit is cruciaal voor een kleine school die toekomstbestendig en weerbaar moet zijn. Toen in april van dit jaar de geplande verhuizing naar AOC Terra niet door bleek te gaan, was De Woldborg genoodzaakt een goede plek op de onderwijsmarkt te vinden. De nieuwe onderwijsvormen lijken een concrete oplossing te bieden: ‘Na gesprekken te hebben gevoerd met ouders, leerlingen en met ondersteuning van een adviesrapportage hebben wij deze methode vormgegeven. De reacties vanuit ouders en leerlingen zijn tot dusver zeer lovend.’

De onderwijsmethode gaat in op drie centrale pijlers. De eerste pijler ‘eigenwijs’ richt zich op thematisch onderwijs: ‘Leerlingen werken gezamenlijk aan een project in plaats van dat zij de traditionele lesstructuur van week na week ervaren.’ Door deze methode is het mogelijk om onderwerpen te clusteren. Een themales over het klimaat waarbij een grafiek wordt gebruikt kan inhaken op vaardigheden voor aardrijkskunde en wiskunde. Docenten spreken van een aangename werkwijze waarbij ze veel meer ruimte krijgen voor de behoeftes van de leerlingen: Pijler twee valt onder de noemer ‘stapsgewijs’: ‘Hierbij ligt de nadruk op talentontwikkeling en maatwerk. Uitblinkende kinderen op het vmbo-kader kunnen hierdoor vakken volgen op vmbo-tl niveau. Hoewel zij dan een gewoon kader-diploma ontvangen krijgen zij bij hun aanmelding bij het MBO een extra streepje voor.’ Pijler drie genaamd ‘wereldwijs’ moet de school met de regio verbinden. Leerlingen krijgen meer dan gemiddeld lessen van gastdocenten en er wordt een grote nadruk gelegd op stages: ‘Wij proberen zoveel mogelijk op excursies te gaan naar lokale bedrijven en instellingen. Ook maken onze leerlingen een actieve bijdrage aan de regio. Zo draaien we mee met Dorpsbelangen Grootegast en helpen onze leerlingen bij het organiseren van de kerstmarkt.’ Ten slotte sluit De Woldborg direct aan op het basisonderwijs door meet & greets te organiseren: ‘Groepen 7 en 8 kunnen langskomen op onze school voor een gastles. Tijdens de meest recente gastlessen Engels lieten we basisschoolleerlingen recepten in het Engels ontcijferen die ze vervolgens zelf konden maken.’