Verontwaardiging en onbegrip bij bijeenkomst over windmolens

windmolenavond

Initiatiefnemers krijgen de wind van voren

STREEK – ‘Fryslân foar de Wyn’ organiseerde dinsdagavond haar vierde regiobijeenkomst in De Colle in Kollum voor inwoners van Warfstermolen, Munnekezijl, Lauwerzijl, Gerkesklooster/Stroobos en andere belangstellenden. Zowel de opkomst als de weerstand tegen de windmolens was groot. Zoals de plannen er nu uitzien, komen de windmolens op 500 tot 800 meter van Visvliet te liggen. Johan de Vries van Plaatselijk Belang Visvliet vertelt: “Wij zijn niet eens geïnformeerd over de bijeenkomst.”
Het Rijk eist van de Provincie Fryslân dat zij dit jaar een plan inleveren om in 2020 zorg te dragen voor 530,5 MW vermogen uit windenergie. Tegenwoordig gaat dat nog om 160 MW. Omdat men niet wil dat er een grootschalig windmolenpark komt in het IJsselmeer, wordt er nu gekeken naar opties om verdeeld over Friesland windmolenparken te realiseren. Er ligt een plan voor vijftien Windmolens langs de Oude Dijk, van Visvliet naar Gerkesklooster, pal langs de provinciegrens tussen Friesland en Groningen. “Dat is dus ook ingrijpend voor dorpen in gemeente De Marne, Grootegast en Zuidhorn. Maar niemand is uitgenodigd. Erg slordig vind ik dat. Ik denk dat we een blinde vlek zijn waar mensen niet bij stil staan.”
De Provincie heeft de opdracht gekregen zelf een plan in te dienen voor een geschikte locatie, die door een adviescommissie worden getoetst alvorens de Provincie groen licht geeft. In heel Friesland zijn 72 initiatieven ingediend, waarvan 38 initiatieven inmiddels op een kandidatenlijst staan. Onder die initiatieven zijn twee projecten in de gemeente Kollumerland c.a., en één initiatief in de gemeente Achtkarspelen. Het windmolenpark waarvoor in Achtkarspelen een initiatief is ingediend zou moeten komen ten oosten van Buitenpost, ten noorden van Gerkesklooster en ten zuidwesten van Visvliet. De locatie is gelegen langs de spoorlijn Buitenpost-­Grijpskerk tussen de Trekvaart en de provinciegrens met Groningen in. In de gemeente Kollumerland c.a. zou het gaan om een windmolenpark ten zuidoosten van het Lauwersmeer, nabij de dorpen Zoutkamp, Lauwerzijl en Munnekezijl, op het grondgebied van de gemeente Kollumerland c.a., en een windmolencluster ten noordoosten van Munnekezijl.
Nadat Fryslân foar de Wyn de stand van zaken uitlegde was er vanuit de zaal mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Zowel inwoners uit de provincie Fryslân als de provincie Groningen waren hierbij vertegenwoordigd. ‘Er staat in format over het windmolenpark bij Gerkesklooster dat er geen weerstand is in de directe omgeving, maar wij wonen op minder dan 500 meter afstand en ons is niets gevraagd. Ook onze directe buren is nooit iets gevraagd,’ vertelt een vrouw uit Gerkesklooster waarop er instemming klinkt vanuit meerdere hoeken in de zaal. Datzelfde geldt voor de bewoners uit Visvliet.
Ook vanuit Munnekezijl waren veel mensen naar de bijeenkomst gekomen. Daar is in 2009 al onderzoek gedaan onder de inwoners over het draagvlak voor een windmolenpark. De plannen die daarvoor gemaakt waren werden in 2010 al door de Provincie van tafel geveegd. ‘Het is toch onvoorstelbaar dat wij een plan, dat in 2009 al is afgekeurd omdat een windmolenpark simpelweg niet past in de omgeving, vier jaar later opnieuw in de schoenen krijgen geworpen!’ zegt een oud-bestuurslid van Stichting Horizon Vrij van Munnekezijl. ‘Ik heb hier het onderzoek liggen naar het draagvlak. Jullie hoeven geen onderzoeken meer te doen, ik heb de resultaten hier al voor jullie liggen. 90% van de inwoners van Munnekezijl en Lauwerzijl is tegen de plannen. Het landschap is kwetsbaar. Het gaat ons om de impact op het gebied.’ Vanuit de zaal krijgt de man bijstand van een dorpsgenoot. ‘Ik wil in Munnekezijl blijven wonen, maar ik wil die krengen gewoon niet voor m’n huis!’
Na het plenaire gedeelte van de avond was er voor de inwoners van de verschillende dorpen gelegenheid om per project apart de initiatiefnemers op de hoogte te stellen van hun meningen. De vereniging die verantwoordelijk is voor de plannen rondom het windmolencluster in Kollumerland, Vereniging Windmolen Cluster Kollumerland, kreeg het zwaar te verduren. Dina de Ruiter, eigenaar van Logement Doosje in Warfstermolen, liet weten zorgen te hebben voor haar onderneming. ‘Wij zijn in Warfstermolen gaan ondernemen omdat het er rustig is. Wij hebben tweeduizend overnachtingen per jaar. Deze mensen komen hier voor hun rust en voor de natuur. Mij is niets gevraagd over deze plannen, terwijl wij op zo’n vijfhonderd meter afstand zitten. Wat nou als ik failliet ga? Als ik vanwege die windmolens wil verhuizen? Als mijn pand dan vier ton minder waard blijkt te zijn? Als je mij kapot maakt, en dat doe je met die windmolens, maak je dat dan goed? Als ik geweten had dat hier windmolens zouden komen, dan was ik daar niet gaan wonen! Hoeveel weerstand moet er eigenlijk zijn, om dit plan niet door te laten gaan?’  De Vereniging Windmolen Cluster Kollumerland kreeg de wind van voren van de aanwezigen. Sigrid Arends van de Vereniging Windmolen Cluster Kollumerland probeerde nog tegenargumenten in de groep te gooien en te vertellen dat er juist ook een heleboel voorstanders voor het project waren. Die voorstanders waren, afgezien van de initiatiefnemers, in ieder geval dinsdagavond niet in De Colle, of ze hielden zich wijzelijk stil. Na een poging van een lid van de vereniging om een grappige opmerking te maken over dat deze tegenstanders dan vast vóór de plannen voor het windmolenpark in Kollumerland zouden zijn, omdat ze niet bij die bijeenkomst aanwezig waren, liep een groot aantal mensen kwaad de zaal uit en kwam er een einde aan de discussie. ‘Er valt met hen toch niet te praten.’  Plaatselijk Belang Visvliet was met vier man sterk vertegenwoordigd in Kollum, samen met drie andere dorpsgenoten. “Wij hebben nog geen standpunt bepaald. Waarschijnlijk gaan we in overleg met het dorp om te kijken wat zij van de plannen vinden. Voor ons is het allemaal nog wat nieuw. De bijeenkomst was erg pittig, omdat het voor veel mensen een ingrijpende verandering is. Zelf werk ik in de Eemshaven en wat ik erg nadelig vindt aan de windmolens is dat je flink last kunt hebben van de slagschaduw die door het raam kan slaan. Daar kun je gewoon misselijk van worden. Als de zon laag staat, kan dat erg ver rijken. Niet prettig dus.”