Vierde klassers duiken in de wereld van de politiek en de pers tijdens jeugdraadsvergadering

Zuidhorn jeugdraadsvergadering-2

ZUIDHORN – Vorige week mochten de 4e klassers van het Gomarus College uit Zuidhorn en het Lauwers College uit Grijpskerk deelnemen aan de jeugdraadsvergaderingen in het gemeentehuis van Zuidhorn. Burgemeester Bert Swart als voorzitter en de leerlingen verdeeld onder partijen, een wethouder, een inspreker en de pers. Onderwerp? De openstelling van de winkels op zondag.

Lydia en Caroline van het Gomarus College uit Zuidhorn namen de honneurs waar als pers op maandag. Op donderdag mochten Dorien, Jelmer, Sander, Daniël en Nick van het Lauwers College in de huid kruipen van echte journalisten. Zij hebben een artikel geschreven over de raadsvergadering.

“Wij hebben als klas 4 van het Gomarus college Zuidhorn op maandag 25 Januari zelf een jeugdgemeenteraadsvergadering gehouden in het gemeentehuis in Zuidhorn om iets meer te leren over de gemeente en de politiek. Hierin hebben we gediscussieerd over het idee om de winkels wel of geen toestemming te geven om te openen op zondag. Ten slotte mocht ieder voor zich stemmen: van de 18 leerlingen zijn er 6 voor en 12 tegen de openstelling op zondag”, aldus de meiden van het Gomarus College.

Donderdag waren de leerlingen van het Lauwers College uit klas 4 van het vmbo aan de beurt. De vergadering vond plaats onder leiding van de docent Maatschappijleer, wethouder Bakker en burgemeester Bert Swart. “De jeugdgemeenteraad heeft gedebatteerd over de openstelling van winkels op zondag in de gemeente Zuidhorn. Het college zelf was tegen de openstelling van de winkels op zondag. De klas werd verdeeld in verschillende partijen. In die partijen werd er over de openstelling van winkels op zondag gedebatteerd. Met z’n vijven hebben we het artikel geschreven,” laten de leerlingjournalisten van het Lauwers College weten.

 

GroenLinks: “Je maakt de klanten lui”

Nadat inspreker Liza Heldoorn het startschot gaf met haar mening dat de zondag een rustdag is en dat er genoeg andere tijden zijn waarop kan worden gewinkeld, kan de vergadering door de raadsleden beginnen. Volgens Peter Hummel van het CDA levert het niks extra’s op. David Penninga van de ChristenUnie sluit zich hierbij aan: “Je blijft als werknemer doorwerken en krijgt niet genoeg rust.” Volgens Christine Nienhuis van GroenLinks hebben omstanders er ook last van: “Het zorgt voor meer milieuvervuiling, en je maakt de klanten lui”, zegt ze. PvdA en D66 zijn vooral van mening dat de gemeente hier niet over moet beslissen, maar dat het een keuze is van de ondernemers en de bewoners zelf. “Jongeren kunnen natuurlijk wel een extra zakcentje verdienen als ze op de zondag kunnen werken”, aldus de partijen. De wethouder kan zich goed vinden in de argumenten en zegt dat er goed is geluisterd naar het volk. Na een korte schorsing komt de discussie pas echt op gang. Peter Hummel van het CDA zegt dat de winkels wel open moeten op zondag, omdat ze anders niet op kunnen tegen de winkels in de stad Groningen, die wel open mogen: “Ze lopen dan te veel omzet mis.” Volgens David Penninga van de ChristenUnie is er verschil tussen een dorp en een stad, de dorpen moeten volgens hem gewoon dicht blijven op zondag. Renate van Luit van de PvdA vraagt aan de leden van het CDA waarom de enquête van de Albert Heijn niet is meegenomen in de resultaten, waarop het CDA antwoordt: “Op de enquête van de Albert Heijn is geen controle, en op de enquête van de raad wel.” Dan begint D66 een discussie over de CO2-uitstoot, waar de meningen erg over verschillen. Ilse Soldaat van de PvdA vindt het belangrijk dat de winkelier en de consument zelf moeten beslissen, maar als de winkeliers de winkels wel open doen op zondag, levert dat, volgens haar, meer werkgelegenheid op, en meer omzet. Zij noemt ook dat de sabbat vroeger op zaterdag was: “Dan zouden de winkels op zaterdag toch ook niet open mogen?” Renate van Luit van de PvdA zegt dat als er rekening moet worden gehouden met het geloof, er ook rekening moet worden gehouden met de jongere leeftijdsgroep van onder de 25 jaar. Wethouder Pim de Boer eindigt de discussie en stelt voor om te stemmen. Eerst vanuit het oogpunt van de partijen: de CU, het CDA en GroenLinks zijn tegen de openstelling.

Door Lydia en Caroline uit klas 4 van het Gomarus College in Zuidhorn

Zuidhorn gemeentehuis jeugdgemeenteraad LC Grijpskerk-7Raad gaat voor openstelling van supermarkten op zondag

ZUIDHORN- Om de beurt lazen de partijen hun visie voor en gaven aan of ze voor of tegen openstelling waren van de winkels op zondag. Ze konden uit drie opties kiezen. De eerste optie pleitte voor geen openstelling van winkels op zondag, bij de tweede optie waren alleen supermarkten op zondag open en de derde optie gaf de stelling weer dat alle winkels op zondag open mochten.

Het CDA begon met het voorlezen van hun visie; zij kozen ervoor dat alleen de supermarkten open mogen op zondag. De partijleden gaven aan dat ze zondagsrust belangrijk vinden, maar begrijpen dat mensen echt iets nodig kunnen hebben en dan is het handig om zondag nog even boodschappen te halen.

De Christen Unie was tegen openstelling van de winkels op zondag. Als belangrijkste reden noemden de partijleden dat ze de regels van de Bijbel wilden volgen. GroenLinks sloot zich aan bij de ChristenUnie. “Burgers hebben een rustdag nodig. Ook kost het de winkel meer geld om het personeel uit te betalen op zondag én het vervoer naar de winkel levert hierdoor een dag extra Co2-uitstoot op. En dat is slecht voor het milieu,” beargumenteerde een van de leerlingen van GroenLinks.

De PvdA koos in tegenstelling tot GroenLinks liever voor optie 2. Alleen de supermarkten open op zondag, het moet je eigen keuze zijn om op zondag wel of niet naar de winkel te gaan. D66 was het daar niet mee eens. De partij liet weten dat openstelling van alle winkels op zondag essentieel is voor de maatschappij. “De ondernemer mag zelf beslissen of hij of zij de winkel opendoet,” vonden de partijleden. De VVD sloot zich daarbij aan. De partij gaf in de vergadering aan het een schande te vinden dat de gemeente Zuidhorn een van de weinige gemeenten is die de winkels op zondag dicht heeft. Tevens vindt de VVD dat openstelling van winkels ook recreatieve mogelijkheden geeft.

GroenLinks en de Christen Unie gaven aan zich in de steek gelaten te voelen door het CDA. Als coalitiepartij zou het CDA eigenlijk ook voor optie 1 moeten gaan, maar zij koos voor optie 2.

Bij de stemming over de stellingen stemden Christen Unie en GroenLinks voor optie 1: geen openstelling van winkels op zondag. Daarentegen stemden het CDA, PvdA, D66 en de VVD voor de openstelling van alleen de supermarkten op zondag. Die stelling haalde uiteindelijk de meerderheid want unaniem stemde geen enkele partij voor het openstellen van alle winkels op zondag.

Door Dorien, Jelmer, Sander, Daniël en Nick uit klas 4 vmbo van het Lauwers College in Grijpskerk