Voedselakkoord Westerkwartier een stapje dichterbij na startbijeenkomsten

STREEK – Afgelopen week is het Voedselakkoord Westerkwartier officieel van start gegaan. Op dinsdag 1 en donderdag 3 september vonden er bijeenkomsten plaats in de Postwagen in Tolbert en bij Hotel Restaurant Aduard. De aanwezigen gingen bij de bijeenkomsten in gesprek over voedsel, om in de toekomst samen een voedselakkoord op te stellen. Bij de bijeenkomsten was ook verantwoordelijk wethouder Elly Pastoor aanwezig.

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk thema. Voedsel is noodzakelijk om gezond en in leven te blijven; de voedselketen is een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument)en daarin moeten we ons veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt. Dat gaat niet alleen over voedselkilometers maar ook over educatie en beleving. Zo zorgt voedsel voor leefplezier en verbinding; voedsel is een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk! Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s, projecten, etc. er zijn en met welke uitdagingen zij zitten, organiseerde de gemeente twee kennismakingsavonden. Vanuit de Kennismakingsavonden zijn kernthema’s ontstaan. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt in drie bijeenkomsten, ook wel ‘Kooksessies’. Na de laatste Kooksessie wil de gemeente een gezamenlijk akkoord ondertekenen.
Tijdens het gehele proces haalt men de uitdagingen, prioriteiten, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen, restaurants en buurtsupers. De gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.