Voedselbank Westerkwartier organiseert diverse winkelacties

“December is niet voor iedereen een feestelijke maand”

STREEK – Gedurende de maand december houdt de Voedselbank Westerkwartier diverse winkelacties om eten en geld in te zamelen, zodat er weer vele voedselpakketten kunnen worden samengesteld. Wekelijks vult de Voedselbank Westerkwartier de monden van zo’n vierhonderd inwoners, waaronder meer dan 80 kinderen. Een behoorlijk aantal. De decembermaand is voor velen een feestelijke maand, maar niet voor iedereen. “We proberen dan ook onze klanten voor de feestdagen iets extra’s te geven en dat lukt ons gelukkig elk jaar”, vertelt Jan Oomkes, voorzitter van de Voedselbank Westerkwartier. “Maar ook in het nieuwe jaar hebben we houdbaar voedsel nodig. Daarom houden we deze maand meerdere acties om voedsel en geld in te zamelen om onze taak als Voedselbank te kunnen blijven vervullen”.

Een groeiende groep mensen in Nederland is aangewezen op het gebruik maken van een Voedselbank. Hieronder zijn ook vele werkende armen. Mensen die een baan hebben, maar onvoldoende inkomen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. “Als Voedselbank helpen wij deze mensen om hen wekelijks van voedsel te voorzien”, vertelt Oomkes. “In heel Nederland zijn bijna 12.000 vrijwilligers werkzaam bij de 170 Voedselbanken. Naast mensen van voedsel voorzien, werken zij er ook aan om voedselverspilling tegen te gaan”. Beide belangen geven de vrijwilligers een goed gevoel. De vele vrijwilligers ervaren in de praktijk dat het iedereen kan overkomen dat je aangewezen raakt op een Voedselbank. “Zij willen deze mensen dan ook graag uit de problemen helpen door de zorg voor de kosten van het dagelijkse eten weg te nemen”, aldus Oomkes.


Sinds 1 oktober van dit jaar maakt de voormalige gemeente Leek ook deel uit van de Voedselbank Westerkwartier. Momenteel is er dus één Voedselbank in de gemeente Westerkwartier, die wekelijks op vier uitgiftepunten een voedselpakket verstrekt aan de inwoners die daar recht op hebben. “Hier zijn redelijk wat aantal vereisten voor”, laat Oomkes weten. “Dit is landelijk bepaald en hier hebben wij dus geen invloed op”. De voedselpakketten worden verstrekt op de uitgiftepunten in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarnaast is er sinds kort ook één Kledingbank in de gemeente, de Kledingbank Maxima in Grootegast, waar de klanten van de Voedselbank terecht kunnen. Het voedsel uit de voedselpakketten komt van diverse supermarkten en boeren uit de regio. “Het gaat hierbij vooral om producten die soms maar beperkt houdbaar zijn”, gaat Oomkes verder. “Producten die de supermarkten over hebben en anders wellicht de container in gaan. In totaal maken we wekelijks 120 voedselpakketten, die zo’n vierhonderd monden vullen. Met het pakket kunnen de meeste mensen de week redelijk mee door komen”.

Het bestuur van de Voedselbank Westerkwartier is ontzettend tevreden over de geweldige steun die het vanuit burgers, kerkgenootschappen, dorpshuizen, dorpsverenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen en winkeliers uit het Westerkwartier krijgt. “We worden echt heel erg gesteund vanuit de samenleving”, vertelt Oomkes. “Hiertoe behoren ook de vele vrijwilligers die al bij de Voedselbank betrokken zijn. De vrijwilligers krijgen veel voldoening door dit werk. Ze zien de problemen om zich heen en daarnaast is het voor velen een morele plicht om anderen te helpen. Wij hebben, in vergelijking met veel andere Voedselbanken, veel vrijwilligers. Hier ben ik ontzettend trots op”.

Deze maand zetten de vrijwilligers nog een extra stapje harder dan dat ze normaal al doen en organiseren ze verschillende winkelacties. Op 12 december is er een winkelactie in Marum bij meerdere winkels en op 13 december is er een actie in Dorpshuis De Rotonde in Niekerk. Op 13 en 14 december staan de vrijwilligers in de Albert Heijn van Zuidhorn, waar dan de winkelactie wordt gehouden. Ook op 14 december is de actie in de Albert Heijn en de Jumbo op het Groot Winkelplein in Leek. “Bij de acties vragen wij inwoners van het Westerkwartier om houdbare producten in te leveren, die wij kunnen gebruiken voor de voedselpakketten”, legt Oomkes uit. “Voorbeelden hiervan zijn groenten in blik, koffie, rijst of een pakje soep”. Op 19 december kunnen mensen, die afstand willen doen van hun Kerstpakket, deze inleveren op het depot van de Voedselbank Grootegast. Deze is gevestigd aan de Bovenweg 23b in Grootegast. Het inleveren kan tussen 15.00 en 18.00 uur.

“Met de steun van alle inwoners van het Westerkwartier kunnen we ook in 2020 onze taak vervullen voor hen, die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben. De meer dan honderd vrijwilligers bij de Voedselbank Westerkwartier zijn bereid om zich daarvoor belangeloos in te zetten”, aldus Oomkes.