Voorlichting scholen Buitenpost over aanplant bloembollen gestart

BUITENPOST – De educatie- en instructieweek over de aanplant van 55.000 biologische bloembollen in de regio Buitenpost en Kollum is deze week van start gegaan. Het Friesland College en Nordwin College in Buitenpost en alle basisscholen in Buitenpost en Kollum krijgen voorlichting van vrijwilligers van Natuur- en Milieueducatie (NME) De Klyster (Noardeast-Fryslân) en NME Pingo & Pet (Achtkarspelen). De scholieren leren over het  ‘waarom’ van de bloembollenactie en krijgen plantinstructies om straks in de plantweek van 26 oktober t/m 2 november ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. In het voorjaar brengen al deze bloeiende bollen voedsel voor bijen en insecten en creëert het een prachtige stinzenroute langs de Foodwalk Buitenpost-Kollum voor het publiek.

Afgelopen week bezochten imker Jan Bos en Jitske Wedman van NME Pingo & Pet de scholen in Buitenpost. Tijdens het bezoek zijn beide ingegaan op de noodzaak van de aanplant van al deze 12 verschillende soorten stinzenplanten voor solitaire bijen. Solitaire bijen zijn bijen die alleen leven, waarvan er in Nederland zo’n 350 soorten voorkomen. Samen met honingbijen (die juist in groepen leven) en hommels vormen zij de ‘bijenfamilie’ in ons land. Vele soorten zijn met uitsterven bedreigd doordat er decennialang veel planten- en bloemensoorten zijn verdwenen. Bijen hebben hierdoor domweg veel minder voedsel vandaag de dag, zodat ze verdwijnen. Dit brengt ook de bestuiving en voorplanting van onze voedselgewassen in gevaar. “Met de aanplant van 55.000 bloembollen willen initiatiefnemers Stichting Wrâldfrucht, bedrijven, verenigingen en scholen uit Buitenpost en Kollum weer een bloem- en bijrijke regio creëren”, aldus Tjerkje van der Laan van Het Bloemenparadyske te Kollum.

In week 44 gaat de plantweek van start. De deelnemende scholen in Buitenpost zijn CBS De Lichtbron, GBS De Fontein, OBS De Mienskip, het Friesland College en Nordwin College.

 “We hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligersgroepen en burgers zich aansluiten om mee te helpen planten. Dit is namelijk handwerk en een enorme klus”. laat Henk Pilat van Stichting Wrâldfrucht weten. Naast de scholen in Buitenpost doen ook buurt- en sportverenigingen,
maatschappelijke organisaties en bedrijven mee. (Foto: Hielke Boorsma)