‘Vrijwilligers krijgen meer op hun bordje, maar het is leuk om te doen’

Westerkwartier is Vrijwilliger Informatie Punt rijker

WESTERKWARTIER – Sociaal Werk de Schans opent vanaf deze week het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)voor alle vrijwilligers en iedere vrijwilligersorganisatie in de gemeente Westerkwartier. Het VIP zal vrijwilligers en organisaties bijstaan met raad en daad. De gemeente is erg blij met het nieuw opgerichte VIP, zo geeft wethouder Bert Nederveen aan. ‘Ik denk dat veel verenigingen heel blij zijn dat dit punt nu is opgericht.’

Sportverenigingen en andere organisaties lopen er al jaren tegenaan: het blijkt lastig om vrijwilligers te binden. ‘Vooral bestuursfuncties’, weet wethouder Nederveen. Samen met Sanne Tilman (coördinator vrijwilligerswerk voor De Schans) schoof hij afgelopen week aan in ’t Marheem te Marum. Wanneer het straks weer toegestaan is, zal ’t Marheem één van de vier punten zijn waar vrijwilligers fysiek terecht kunnen. ‘In iedere voormalige gemeente van het Westerkwartier wordt zo’n punt ingericht’, aldus Tilman. ‘Tot die tijd gaan we digitaal de mensen te woord staan.’

De voorbereidingen voor het VIP lopen al langer, zo geeft Tilman aan. ‘Idealiter hadden we het VIP begin september willen introduceren, maar dat liep enige vertraging op’, zegt ze. ‘Vanaf het moment dat De Schans de aanbesteding won voor het welzijnswerk in de gemeente Westerkwartier, was duidelijk dat er een grote opgave lag wat betreft vrijwilligerswerk. We wilden een punt oprichten waar vrijwilligers uit de hele gemeente terecht kunnen voor hulpvragen, maar om organisaties en vrijwilligers aan elkaar te koppelen. Een laagdrempelig punt, waar iedereen terecht kan.’

Een vergelijkbaar punt was er in de voormalige gemeente Zuidhorn, de Vrijwilligerscentrale. ‘Als gemeente vroegen wij De Schans om één centraal punt op te richten voor de gehele gemeente’, zegt Nederveen. ‘Ik denk namelijk zeker dat dit vrijwilligers kan helpen. Vooral sportverenigingen zullen hier heel blij mee zijn. Zij merken steeds meer hoe moeilijk het is om bestuursfuncties te vullen. Zo’n punt kan helpen hier een geschikte match voor te vinden.’

Uiteindelijk komen er dus vier fysieke punten, verdeeld over de gemeente. Allereerst gaat alles nog digitaal. ‘We werken met vraag en aanbod, dat past ook bij De Schans’, zegt Tilman. ‘Daarnaast houden wij een koppeling met de provinciale Vrijwilligerscentrale. We kijken dus ook over de gemeentegrenzen heen.’

Het idee is niet nieuw, want in andere gemeenten (waaronder buurgemeente Noordenveld) bestaat er al een Vrijwilligers Informatie Punt. ‘We zien dat het elders al goed functioneert’, zegt Tilman. ‘Wij beginnen met een wekelijks spreekuur. Het liefst hadden we die fysiek gedaan, maar dat gaat nu dus digitaal. VIP-vrijwilligers zitten dan klaar om vragen te beantwoorden.’ Wethouder Nederveen vindt dat één van de mooie eigenschappen van het VIP. ‘Het is voor en door vrijwilligers. Een leuk element, vind ik.’ Ondertussen beseft hij zich dat er steeds meer van vrijwilligers wordt gevraagd. ‘Ze krijgen meer op hun bordje en hun taak wordt belangrijker’, zegt Nederveen. ‘Aan de andere kant is het ook leuk om vrijwilligerswerk te doen.’

De VIP-vrijwilligers beschikken over veel praktische kennis en kunnen als een soort ‘koppelaar’ werken voor verenigingen en vrijwilligers. ‘Het VIP biedt straks training en scholing, maar zorgt ook voor het vergroten van netwerken. Het verbinden van organisaties is een wezenlijk onderdeel van onze taak’, denkt Tilman. ‘En onze VIP-vrijwilligers weten als geen ander hoeveel voldoening vrijwilligerswerk kan geven. Zij kunnen anderen dus ook enthousiasmeren.’

En dat is hard nodig, weet Nederveen. ‘Vrijwilligerswerk is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger’, stelt hij. ‘Vooral de oudere generatie vindt het heel normaal om vrijwilligerswerk te doen. Bij de jongere generatie is dat anders.’ Tilman bevestigt dat. ‘Vaak gaat men pas na hun pensionering actief vrijwilligerswerk doen, terwijl dat ook heel goed daarvoor al kan. Het is een verrijking van je leven en je breidt je contacten uit.’

Zowel telefonisch als per mail zal het VIP goed bereikbaar zijn voor alle vragen omtrent vrijwilligerswerk, geeft Tilman aan. ‘Gebiedsteams zullen verder de wijken in gaan om te flyeren en aandacht te vestigen op het VIP. We willen vooral verbindingen zoeken. Er zijn veel lokale organisaties die iets vanuit het dorp regelen. Wij gaan die organisaties zeker niet in de weg zitten, maar juist ondersteunen. Het gaat een uitdaging worden in deze tijd van corona, maar we hebben zeker vertrouwen in deze opzet.’

Bijstand

Het VIP kan ook een rol gaan vervullen in het bijstandstraject wat de gemeente Westerkwartier heeft ingezet. De gemeente wil met iedereen in de bijstand om tafel, om te kijken wat er wel en niet mogelijk is. ‘Vanwege het coronavirus is het nog niet gelukt om iedereen te spreken’, zegt Nederveen. ‘Maar op termijn is dat wel de bedoeling. We gaan dan kijken of ze toch op een bepaalde manier aan het werk kunnen. Dat kan ook heel goed vrijwilligerswerk zijn.’