Vrouw met de hamer – Anne Marie van den Bos

Voorzitter Sebaldeburen.net
SEBALDEBUREN –
“Sinds vorige week ben ik benoemd tot voorzitter van Sebaldeburen.net. Een vereniging die deels de dorpsbelangen behartigt en anderzijds staat voor ons dorpshuis, ’t Spectrum. Onlangs hebben we de vereniging nieuw leven ingeblazen. Zo is er een dorpsenquête door Sebaldeburen gegaan, waar inwoners aan konden geven wat ze belangrijk vinden in het dorp. Daar is een hoop respons op gekomen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, op vrijdag 10 januari, werden de uitkomsten gepresenteerd. Deze avond werd tevens het nieuwe bestuur van Sebaldeburen.net benoemd, van in totaal zeven personen. Zelf ben ik in het verleden ook al bestuurslid van Sebaldeburen.net geweest, maar ik ben er een tijdje tussenuit geweest. Toen vorig jaar april bekend werd dat de toenmalige voorzitter op zou stappen, heb ik aangegeven wel in het bestuur te willen, mits er een voltallig bestuur kon worden samengesteld. En dat is gelukkig gebeurd! Ik vind een dorpsvereniging als Sebaldeburen.net namelijk ontzettend belangrijk. Het zorgt voor verbinding en contacten tussen mensen en het levert wat reuring op. We willen namelijk ook de nodige activiteiten organiseren. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook de maatschappelijk thema’s, zoals wonen en verkeer, die voorbij komen. We zijn een dorp met weinig inwoners, maar hebben wel een grote oppervlakte. Het is belangrijk om, ondanks de afstand, toch verbonden met elkaar te zijn. Een belangrijke reden waarom ik in het bestuur ben gekomen, is omdat ik ’t Spectrum heel belangrijk vind. Mocht er geen bestuur voor Sebaldeburen.net komen, zou het dorpshuis opgeheven worden, waar ook de school in zit. ’t Spectrum is onlosmakelijk verbonden met het dorp. Het is duidelijk dat we het dorp de komende jaren nieuw leven in willen blazen. Ik vind het ontzettend leuk om hierbij betrokken te zijn en dingen in gang te zetten. Met het bestuur en alle andere inwoners van Sebaldeburen gaan we er alles aan doen om het dorp levend te houden. We zijn samen een dorp. Dat is hetgeen we ook willen uitstralen”.