Vrouw met de hamer – Ciska Bos

Voorzitter Stichting Dörpstuun Grootegast
“In 2018 was het mogelijk om aanvragen in te dienen bij de voormalige gemeente Grootegast voor het project ‘Gezond Grootegast’. Destijds ben ik met het idee gekomen voor een ‘Dörpstuun’. Ik had thuis altijd een grote tuin, maar was daar voornamelijk alleen bezig. Toen ik een ongeluk had gehad, waar ik gelukkig van ben genezen, kwam ik erachter dat het ook heel belangrijk is om mensen om je heen te hebben. Daarom leek het mij leuk om een tuin te creëren waar we samen aan konden werken. Het idee heb ik daarom aangemeld voor het project ‘Gezond Grootegast’. Ik heb op verschillende instellingen geïnformeerd wie er belang hadden bij zo’n dorpstuin. Zo heb ik diverse scholen, kinderopvangcentra en De Zijlen benaderd. Zij vonden het een mooi plan, waar vanuit verschillende kanten zeker draagvlak voor was. Daarnaast heb ik contact gezocht met Mark Moes, die kon helpen met de inrichting van de tuin. Hierbij was het belangrijk dat er ruimte is voor iedereen om te bewegen, voor zowel kinderen als ouderen. Mobiliteit draagt namelijk bij aan een positieve gezondheid. Met hulp van Frony Babois hebben we toen diverse subsidies gekregen voor de start van de Dörpstuun. De afgelopen jaren is daar hard aan gewerkt, met vele vrijwilligers. Op 25 september van dit jaar is de Dörpstuun officieel geopend. De grove aankleding is klaar en met veel mensen werken we twee keer per week aan het onderhoud van de tuin. Daarnaast nodigen we diverse groepen uit die hun steentje kunnen bijdragen. Zo wordt er bijvoorbeeld een insectenhotel geplaatst, waar leerlingen van basisscholen veel van kunnen leren. We willen het hele dorp bij de tuin betrekken. In de basis zijn dat voornamelijk de bewoners van Het Hooge Heem, aangezien de Dörpstuun daar gevestigd is. Met Sinterklaas hopen we weer een sinterklaaskast te krijgen en met Kerst een wensboom. Zo dient de Dörpstuun als verbindende factor in het dorp. Als initiatiefnemer ben ik voorzitter van de stichting, maar daarnaast hebben we nog twee andere bestuursleden en natuurlijk de vele vrijwilligers. Ik ben trots op wat we voor elkaar hebben gekregen met iedereen die erbij betrokken is”.