Vrouw met de hamer – Djuke Zwier-Houweling

Voorzitter Buurthuiskamer Zuidhorn
“Op 8 april 2017 heb ik de Stichting Buurthuiskamer Zuidhorn opgericht, welke zich bevindt in Pand 10A. Dit initiatief heb ik genomen naar aanleiding van het grote succes van de Buurthuiskamer in Aduard. Destijds werd al gezegd: als deze locatie het goed doet, kunnen we ook nadenken over een buurthuiskamer in Zuidhorn. Aangezien dat het geval was, was er reden genoeg om akkoord te gaan met de plannen voor een buurthuiskamer in Zuidhorn. Er was op dat moment namelijk ook veel behoefte aan sociale contacten in het dorp. Nog altijd hebben wij, buiten coronatijd, wekelijks diverse activiteiten. Zo hebben we op verschillende ochtenden de koffie klaar staan voor belangstellenden, is er op donderdagmiddag een mannensoos en op vrijdagochtend een Indonesische soos. Ook serveren we één keer in de twee weken een maaltijd. Zo nu en dan worden er ook prestaties en workshops georganiseerd. Sinds vorig jaar is alles echter wat rustiger, en het is niet gek dat corona daar de grote oorzaak van is. Toch hebben we alles onlangs weer voorzichtig opgepakt. Er was namelijk een grote roep om weer open te gaan. Hier zijn we eerst niet in mee gegaan, maar op den duur ontkwamen we er niet meer aan. Iedereen wil er graag weer uit en vooral de oudere mensen hebben behoefte aan sociale contacten. We hebben nu beperkt aantal plek, maar ik verwacht dat we na de zomer weer wat actiever worden. De bezoekers van Pand 10A zijn vooral de wat oudere mensen, maar dat is toch nog een behoorlijke groep. Al met al zetten toch nog zo’n tweeduizend bezoekers een voet over de drempel. Dat klinkt veel, maar dat zijn ook mensen die vaker dan één keer komen. We willen graag een grotere groep variëteit. Iedereen is welkom, zo ook jongeren. Echter zijn die lastig te porren voor de buurthuiskamer. Dat hebben we wel eens geprobeerd, maar met onder andere school en sport hebben zij hun eigen ding. Dat is ook logisch. Wij gaan de komende tijd in ieder geval weer verder waar we gebleven waren. Iedereen is van harte welkom om eens een kop koffie te komen drinken”.