Vrouw met de hamer – Marian Folmer

Voorzitter VC Buitenpost
BUITENPOST –
“De Volleybalclub Buitenpost is opgericht in 1988, maar eigenlijk bestaat de vereniging al langer. De club maakte eerst namelijk onderdeel uit van de gymnastiekvereniging, maar in de jaren ’80 was er de wens om zelfstandig verder te gaan. Dat is in 1988 dus ook gebeurd. Zelf ben ik nu twee jaar voorzitter van deze prachtige vereniging, maar ik ben al sinds 1981 bij de club betrokken. Ik wilde volleyballen en het was toen eigenlijk vanzelfsprekend dat ik dat bij VC Buitenpost ging doen. In de jaren die volgden heb ik eveneens verschillende vrijwilligersfuncties vervuld, ook in het bestuur. Toen zo’n twee jaar geleden het volledige bestuur uit elkaar leek te vallen, heb ik de rol als voorzitter op me genomen. We zijn toen een andere weg ingeslagen, door de taken bij de verschillende teams neer te leggen. Hierdoor is momenteel een grote groep jonge mensen actief, waardoor het bestaansrecht van onze vereniging nog steeds mogelijk is. Onze club heeft momenteel honderd leden, waar we niet ontevreden mee zijn. Het ledenaantal is redelijk stabiel en de leeftijden variëren van negenjarigen tot tachtigplussers. We zijn een echte dorpsvereniging en dat willen we ook uitstralen. We zijn voor iedereen: van recreanten tot competitieve spelers en van jeugdleden tot senioren. Als voorzitter vind ik het belangrijk dat iedereen met veel plezier bij VC Buitenpost komt en dat gezelligheid voorop staat. Samen zijn we ontzettend sterk. Daarnaast zijn er momenteel veel leden als vrijwilliger actief, waardoor we veel kunnen bewerkstellingen. Ik heb het momenteel prima naar mijn zin als voorzitter en ben er trots op dat we nog steeds kunnen blijven voortbestaan. Helemaal als je bekijkt dat twee jaar geleden het bestuur uiteen leek te vallen. We hebben met z’n allen de schouders eronder gezet en dat het allemaal op rolletjes loopt, stimuleert ontzettend. Ondanks dat het verenigingsleven onder druk staat, lukt het ons toch om een leuke, gezellige en ook gezonde club te zijn. Dat maakt me ontzettend blij en trots!”