VVD zet twijfels bij één centraal gemeentehuis in Zuidhorn

Keuze voor locatie Zuidhorn is een politiek-bestuurlijke keuze

ZUIDHORN/WESTERKWARTIER – Nog net voor ze gaat aftreden, wil het huidige college van de gemeente Westerkwartier de kwestie omtrent wel of geen nieuw gemeentehuis en de locatie hiervan beslechten. Zij stelde de raad voor te kiezen voor één centraal gemeentehuis en dan wel in Zuidhorn. Deze optie zou als beste uit de bus komen van de onderzochte opties. Het CDA vroeg zich af of dit een keuze uit armoede geboren was en de VVD zette ronduit zijn vraagtekens bij dit voorstel. Zij lijken alleen te staan in de kritiek. ‘Teleurstellend’, aldus VVD’er Olga Hartman.

In september vorig jaar gaf de raad opdracht de huisvestingskwestie verder te onderzoeken. De opties een nieuwe gemeentehuis bouwen in Midwolde, doorgaan met één centraal gemeentehuis in Zuidhorn, doorgaan met één centraal gemeentehuis in Leek of een combinatie van deze laatste twee, werden tegenover elkaar gezet. In het scenario waar het college de voorkeur aan geeft, zal de gemeente Westerkwartier verder gaan met één centraal gemeentehuis in Zuidhorn. Het is de bedoeling dat de locatie in Leek dan beschikbaar komt voor woningbouwontwikkeling.

Tijdens het raadsoverleg gaf wethouder Hielke Westra antwoorden op de vragen die de partijen hadden over het voorstel. De meesten echter, leken vrede te hebben met de keus voor één centraal gemeentehuis in Zuidhorn. Zo sprak Annelie Bonnet (D66) over een weloverwogen keuze. ‘Dit is de optie die de minste risico’s met zich meebrengt.’ Jeroen Hoving (CU) noemde de keuze voor Zuidhorn ‘logisch’ en stelde voorop dat er aandacht moest blijven voor de dienstverlening aan de burgers. Het CDA vroeg zich af of de keuze uit armoede geboren is. ‘Omdat het gemeentehuis in Zuidhorn moeilijk te verkopen is, kiezen we maar voor deze locatie?’, vroeg Jan Willem Slotema. Westra ontkende dit stellig. De VVD was nog kritischer en kon weinig begrip opbrengen voor het voorstel van het college. ‘Wij begrijpen er niks van. Moeten we nu in twee weken tijd beslissen over 33 miljoen?’ De partij ziet in Midwolde een optie die verkeerstechnisch veel beter ontsloten kan worden dan Zuidhorn waar het verkeer door de woonwijk zal moeten. Daarnaast is er te weinig parkeerruimte bij deze locatie en kan een nieuw te bouwen pand in Midwolde veel duurzamer en meer circulair vormgegeven worden. ‘Hoewel Midwolde van plek 2 naar plek 1 in het onderzoek gaat en Zuidhorn van positie 1 naar de derde positie verschuift, wordt er toch gesteld dat Zuidhorn de betere optie is? Ja, het duurt langer om in Midwolde nieuw te bouwen en het lijkt nu duurder, maar zijn dit de enige factoren die meetellen?’, vroeg Hartman zich af. Westra stelde dat alle onderzochte opties dichtbij elkaar liggen qua scores. ‘Het komt dan aan op een politiek-bestuurlijke keuze’.

Hartman toonde zich teleurgesteld achteraf. ‘Voor mijn gevoel is er niet naar de feiten gekeken. Als Hielke aangeeft dat dit een politiek-bestuurlijke keuze is, betekent dat dat het oude college nu over zijn graf regeert.’ Ze blijft erbij dat er een slechte motivatie aan de keuze ten grondslag ligt en dat het besluit te snel genomen moet worden. ‘We zeggen daarmee niet dat we kiezen voor Midwolde. We kunnen alleen de keuze nog niet maken op basis van wat er nu ligt’, aldus Hartman. ‘Veel onderzoeken wijzen in de richting van Midwolde en het college maakt een politiek bestuurlijke afweging voor Zuidhorn. Terwijl juist ook voor Zuidhorn er nog veel te veel onduidelijk is op allerlei thema’s. En als je die allemaal nog op geld moet zetten, is Midwolde dan echt wel duurder? Wij kunnen in elk geval de conclusie nog niet trekken.’ Aangezien de andere partijen positief tegenover de keuze voor Zuidhorn lijken te staan, heeft het er alle schijn van dat deze woensdag in de raadsvergadering de keus met een hamerklap bekrachtigd wordt.