VZ Westerkwartier en ChristenUnie zien basis voor stevige coalitie

Formatie college Westerkwartier van start

ZUIDHORN – Informateur Marcel Thijsen presenteerde vrijdag zijn bevindingen van de eerste gespreksronde met de negen politieke die deel hebben genomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november, en die allen ook daadwerkelijk in de raad terecht zijn gekomen. Maar wie straks deel gaat uitmaken van het college en voor wie de oppositiebanken lonken? Dat is nog niet bekend. Thijsen, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Tynaarlo, gaf de grootste partijen VZ Westerkwartier en ChristenUnie mee elkaar vooral goed vast te blijven houden en vandaaruit te kijken naar een brede coalitie met een groot draagvlak. “Want u gaat een moeilijke periode van 3,5 jaar tegemoet”, constateert Thijsen doelend op de negatieve cijfers van de voorlopige begroting waarmee de gemeente Westerkwartier gaat aanvangen.

Marcel Thijsen is als partijloze burgemeester gevraagd om de informatieronde inhoud te geven. Met alle partijen voerde hij gesprekken over hoe zij de uitslagen van de verkiezingen hebben geïnterpreteerd, wat volgens deze partijen een goed college zou zijn, of zij daar in rol in kunnen -dan wel willen- spelen en of er volgens de afgevaardigden van de partijen ook andere partijen absoluut niet in het college zouden moeten komen. Op dat laatste zijn alle partijen het honderd procent met elkaar eens, niemand hoeft uitgesloten te worden. “Het doel van VZ Westerkwartier, die mij op vrijdag 23 november hebben benaderd met het verzoek te kijken of er een stabiele coalitie gevormd kan worden, is het opzetten van een college die de uitdagingen aan kan.” Uit de gesprekken is gebleken dat een brede coalitie zeker tot de mogelijkheden behoort, “en ook valt aan te raden”, stelt Thijsen vast. “Ik heb de gesprekken met de partijvertegenwoordigers als prettig ervaren. Iedereen wil met iedereen en niemand loopt weg voor een plek in de coalitie. Er is wel wat pijn, maar niets dat niet ‘weggemasseerd’ kan worden.” De basis voor een sterke raad en goed bestuur is goed, aldus Thijsen. Tevens gaf hij de partijen mee dat er geen tijd en ruimte meer is voor polarisatie. “De twee grootste partijen (VZ Westerkwartier en ChristenUnie red.) zijn complementair. Wat de één niet heeft, heeft de ander te veel. En vice versa.” De informateur denkt aan een christelijk-lokale basis, waar ook het CDA deel van uit gaat maken als zijnde de derde partij van het Westerkwartier. “Samen hebben zij de helft plus één, een meerderheid dus”, zegt Thijsen. “Dat is mooi, maar niet voor de hand liggend en zeker niet breed genoeg.” Het advies luidt dan ook om naast deze drie partijen nog –minstens- één partij op te nemen in de coalitie. “Daarbij zijn GroenLinks, PvdA of de VVD de meest logische opties.”

Het advies ligt er en wordt opgevolgd door VZ Westerkwartier en de ChristenUnie die beiden een eigen formateur hebben aangesteld. Namens VZ schuift Thijsen door als formateur, terwijl de ChristenUnie Jannes Janssen hebben gevraagd om de formatie vorm te geven. Deze formateurs gaan kijken of zij tot een stabiel en breed gedragen coalitie weten te komen en uiteindelijk een regeerakkoord kunnen componeren. Daarvoor moeten de laatste zogenoemde pijntjes overwonnen worden, verschillen bijgelegd en breekpunten van tafel worden geveegd óf opgenomen worden in het uiteindelijke akkoord. Aan goede wil geen gebrek bleek tijdens de informatiebijeenkomst in Zaal Balk. Peter Holsappel gaf namens CU aan ‘zin te hebben om met VZ samen te werken’. “Het is zaak om goed bij elkaar te komen.” Daarbij gaf Holsappel ook aan het CDA graag in de coalitie te zien. “Dat is een partij die dicht bij ons staat en waar wij ons mee verwant voelen”, aldus Holsappel. VZ-frontman Ytsen van der Velde wilde niet ingaan op het noemen van specifieke partijen en wacht de formatie af, in de wetenschap dat het CDA als nummer drie van de stembus een welkome vijf zetels meeneemt. Dat doet ook GroenLinks die eveneens vijf raadsleden mogen leveren aan de nieuwe gemeenteraad. In een eerder stadium gaf Klaas-Wybo van der Hoek aan dat de vierde partij weleens het vijfde wiel aan de wagen kon zijn. Een uitspraak die hij vrijdag –en na de gesprekken met Marcel Thijsen- nuanceerde: “Het vijfde wiel willen we nog steeds niet zijn, maar een rol als stuurwiel zien wij wel degelijk zitten.” Volgens Ytsen van der Velde gaan de twee formateurs nu aan de slag om een casco-opstelling te formeren. Een basis van de grootste partijen VZ Westerkwartier en ChristenUnie die samen het fundament onder het nieuwe college moeten zijn. “Daarna schuiven de andere partijen aan om te kijken hoe we tot een zo breed en sterk mogelijke coalitie kunnen komen. Een coalitie met een breed draagvlak op bestuurlijk vlak én onder de bevolking.” Dat zal in de openbaarheid gaan gebeuren, verzekerde Van der Velde. Het doel is om voor 1 januari 2019 -als de gemeentelijke herindeling een feit is en de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum samen opgaan in de gemeente Westerkwartier- het nieuwe college te kunnen presenteren.