Wat doet een arbodienst voor uw organisatie?

Kort gezegd helpt de arbodienst u als werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en bij het terugdringen van ziekteverzuim. Maar wat doen ze daarvoor precies? En wat bent u verplicht?

Waaruit bestaat de arbodienst?

De arbodienst bestaat uit een:

 • Bedrijfsarts;
 • Arbeidshygiënist;
 • Veiligheidsdeskundige;
 • Organisatiedeskundige.

Samen bieden deze deskundigen u advies en ondersteuning bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. En dat is veel breder dan alleen het begeleiden van zieke werknemers.

Waarvoor moet u verplicht de arbodienst inschakelen?

Als werkgever bent u verplicht bepaalde zaken door de arbodienst te laten uitvoeren. Dit zijn:

Het toetsen van de RI&E

Of dit voor uw organisatie verplicht is, hangt af van de grootte van uw organisatie. Voor organisaties met minder dan 1 fte aan medewerkers is alleen een verkorte RI&E verplicht. Organisaties voor wie er een erkend RI&E-instrument beschikbaar is en die minder dan 25 medewerkers hebben, zijn niet verplicht hun RI&E te laten toetsen door de arbodienst.

Het begeleiden van zieke werknemers

Bij het begeleiden van zieke werknemers bent u als werkgever verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. Is lang ziekteverzuim te verwachten? Dan moet u binnen zes weken een probleemanalyse en advies laten opstellen door de bedrijfsarts. Indien nodig moet er ook een plan van aanpak voor de re-integratie gemaakt worden.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur

Uw werknemers hebben het recht om een bedrijfsarts te raadplegen via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Deze laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts helpt u als werkgever bij het beperken van verzuim.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

U moet periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden aan uw werknemers. Hoe vaak is niet vastgesteld, dit hangt af van uw organisatie.

Extra diensten: een goed idee

Deze verplichte zaken zijn niet het enige wat de arbodienst doet. In veel gevallen loont het om voor extra advies en ondersteuning van de arbodienst te kiezen.

De kennis en expertise van de arbodienst kan u als werkgever helpen om:

 • De productiviteit van uw medewerkers te verhogen;
 • Verzuim terug te dringen;
 • Veel tijd en gedoe te besparen.

Voorbeelden extra diensten

Een goed voorbeeld is de RI&E. Het toetsen hiervan moet u verplicht door de arbodienst laten doen. Het opstellen ervan kunt u zelf doen. Dit vraagt echter veel tijd en uitzoekwerk. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om dit uit te besteden aan de arbodienst.

Andere voorbeelden zijn:

 • Werkplekonderzoeken uitvoeren;
 • Trainingen verzorgen over gezond en veilig werken;
 • De griepprik verzorgen;
 • Aanstellingskeuringen;
 • Het opstellen van een psychosociale arbeidsbelasting-beleid (PSA).

Meer info?

Wilt u meer informatie over arbodiensten? Bij HR Navigator vindt u alles over arbodiensten.

Ook helpen zij u graag om de juiste arbodienst voor uw organisatie te vinden. Ga snel naar de website van HR Navigator.