‘Wat in het klein begon is op dit moment unieker dan je je kunt beseffen’

Het wonder van Zuidhorn

ZUIDHORN – Het Stationspark in Zuidhorn is vanaf nu gereed om iedereen op de juiste manier te verbinden. De zonnecarport en het slimme laadplein werden vrijdag aan het eind van de middag tijdens het evenement ‘Energie Verbindt Westerkwartier’ officieel geopend. ‘Het wonder van Zuidhorn’ waren de woorden die wethouder Bé Schollema toedichtte aan de realisatie van de splinternieuwe voorzieningen.

Naast de opening, waar circa 100 mensen bij aanwezig waren, was er vrijdag veel meer activiteit in de omgeving van het gemeentehuis. Iedereen was van harte welkom om te kijken hoe alles nu precies werkt. Aanwezigen konden deelnemen aan een ElektriciTijdrit en kennismaken met diverse slimme energieoplossingen. Autoliefhebbers stonden er oog in oog met de allernieuwste duurzame auto’s en daarmee werd nogmaals duidelijk welk punt de gemeente Westerkwartier in 2014 duidelijk aan de horizon heeft gezet als het gaat om de energietransitie. Wethouder Schollema benadrukte in zijn toespraak vooral de bijzondere wijze waarop het project tot stand is gekomen.

‘Voor heel veel goede plannen moet je soms best ver terug in de tijd en dit betekent dus ook dat ik heel veel mensen moet bedanken. Wat in het klein begon is op dit moment unieker dan je je kunt beseffen. Het is geen plan geweest dat door de overheid werd uitgerold, maar een plan waarin iedereen inspraak heeft gehad. In 2014 ontstond het idee dat we iets zouden gaan doen met het opwekken van energie en het terugbrengen van CO2 uitstoot. Tegelijkertijd werd daaraan gekoppeld dat een deel van de opbrengsten ten goede zou komen aan de minima in de gemeente Westerkwartier. Dit gebeurt niet op heel veel plekken in Nederland en misschien wel helemaal nergens. We zijn er met z’n allen in geslaagd om al deze doelen gezamenlijk te bereiken. Naast de zonnecarport is er een slim laadplein aangelegd die energie kan laden, maar op termijn ook energie kan terug leveren. Er stond laatst een stuk in de krant dat dit wel eens één van de reddingen van de energietransitie kan zijn. Op de uitnodiging stond dat we hier te maken hebben met een zonnecarport, maar ik denk dat we het eigenlijk een andere naam zouden moeten geven. Ik zou het graag ‘Het wonder van Zuidhorn’ willen noemen, want dat is het gewoon. Ik heb een journalist die hier aanwezig is een quote beloofd. Bij deze, want iedereen weet wel iets van de opwekking van zonne-energie, maar niet iedereen weet wat er nodig is om zoiets te realiseren en dit is iets waar we trots op mogen zijn. Ook de integrale samenwerking die achter ons ligt voor dit project mogen we op de juiste waarde schatten, want deze samenwerking heeft geleid tot het resultaat dat we nu voor ons zien.’

Om op dit punt te komen en inwoners actief deelgenoot te maken trok de gemeente Westerkwartier samen op met energiecoöperatie GLOED en het Groningse Enie.nl. Met het project, dat qua energieopbrengst ongeveer gelijkstaat aan het stroomverbruik van 162 woningen, zet de gemeente verdere stappen richting een energieneutrale leefomgeving en een inclusieve energietransitie. Het unieke is dat in het bijzonder huishoudens met een smalle beurs kunnen profiteren van de opbrengsten van de opgewekte duurzame elektriciteit. Nu het project staat, is de gemeente Westerkwartier één van de eerste Nederlandse gemeenten die deze koppeling zo concreet maakt. De gemeente Westerkwartier werkt aan energietransitie die voor iedereen bereikbaar is en zorgt ervoor dat een brede groep inwoners kan profiteren, legde Schollema uit. ‘Sommige inwoners in de gemeente Westerkwartier hebben te maken met energiearmoede. Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en hebben geen geld om hun woning energiezuiniger te maken. Hierdoor zijn de energiekosten torenhoog. Omdat hun inkomen laag is, zijn ze in verhouding veel geld kwijt aan energiekosten. In sommige gevallen is energie meer dan 30 procent van hun vaste lasten. Door een deel van de opbrengsten van de zonnecarport aan deze mensen te geven, willen wij de energiearmoede verlagen. De gemeente kan de kosten niet verlagen, maar wil er wel voor zorgen dat de inkomsten van mensen met een smalle beurs hoger worden.’

Met de zonnecarport zet de gemeente dus een stap in de goede richting als het gaat om een inclusieve energietransitie. Er zijn daarnaast nog twee mooie voordelen aan de zonnecarport in Zuidhorn. Er wordt slim gebruik gemaakt van de ruimte. Er wordt geen vruchtbare landbouwgrond opgeofferd en het is een overkapping van een veelgebruikte parkeerplaats naast het treinstation. Het idee voor de Zonnecarport ontstond al in 2014 toen men druk was met de voorbereidingen voor de herinrichting van het transferium (zoals het toen nog heette) in Zuidhorn. Het ging in eerste instantie om een gering aantal zonnepanelen boven circa 13 parkeerplaatsen. Bij de latere uitwerking is de ambitie gegroeid om meer parkeerplaatsen te overdekken. Van het halve parkeerterrein, tot een haalbaarheidsonderzoek in 2018 liet zien dat (bijna) alle parkeerplaatsen overdekt konden worden met bijna 2000 zonnepanelen. De uitvoering van het project wordt samen met lokale energiecoöperaties gedaan, zodat het lokaal eigendom en het financieel voordeel zoveel mogelijk bij de inwoners uit de gemeente zal liggen.