Wateroverlast teistert wijk Zuidhorn

0
262

‘Er zit niets anders op, de rechter moet het maar uitzoeken’

ZUIDHORN – Het interview met waarnemend burgemeester Koos Wiersma van het Westerkwartier enkele weken geleden in de Streekkrant was voor Feitze van Zwol uit Zuidhorn reden om aan de bel te trekken. Mooie uitspraken van de burgemeester over het belang van nabijheid van burgers en betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van de politiek, maar in de praktijk pakt dat heel anders uit, stelt hij. Sterker nog, hij vindt dat de gemeenteraad van het Westerkwartier behoorlijk is afgedwaald en juist veel verder van de inwoners af is komen te staan sinds de invoering van het dualisme in 2002. Van Zwol kampt samen met 25 andere huishoudens met grote problemen door de te hoge grondwaterstand die aan de orde zijn sinds de komst van de nieuwe riolering. Brieven aan de raad belanden op het bureau van het college en die ontkent iedere verantwoordelijkheid.

Op de keukentafel van Feitze van Zwol ligt een ruim 700 pagina’s tellend dossier. Sinds de komst van de nieuwe riolering in 2012 is het mis in de buurt van de Gaickingalaan, Karel Doormanlaan en Gaickingahof in Zuidhorn. De nieuwe riolering ligt een stuk hoger dan het oude. Het oude riool, waarop drainage uitkomt, werd afgedicht met schuimbeton. Hierdoor is het grondwaterpeil met 80 centimeter gestegen. Bewoners kampen sindsdien met verrotte vloeren, kletsnatte kelders en longproblemen. Brieven aan de gemeenteraad leverden niets op. De raad speelde de problemen door naar het college en die is niet van plan er iets mee te doen, zegt Van Zwol. “Grondwaterproblemen op eigen terrein is eigen verantwoordelijkheid, stelt de gemeente. En dat klopt niet”, meent Van Zwol die de situatie liet onderzoeken door Peter de Putter, juridisch specialist bij Sterk Consultants in Leiden, het bureau dat ministeries en gemeenten adviseert over zorgplicht op het gebied van afwatering. “In het rapport staat letterlijk: ‘Zuidhorn is op een ernstige manier haar zorgplicht niet nagekomen. De gemeente heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen van de aanleg van nieuwe riolering.’ De Putter heeft aangeboden om samen met de gemeente Westerkwartier de analyse te bespreken en de gemeente is niet op dat aanbod ingegaan.”

Raad dwaalt af

Terug naar de kritiek die Van Zwol heeft op de gemeenteraad. Feitze van Zwol meent te weten waar hij over praat. Zelf bedreef hij jarenlang politieke functies in de voormalige gemeente Zuidhorn. Was 8 jaar fractie voorzitter van het CDA, zat daarna 4 jaar in de raad namens de zelfde partij en was een tijdklang voorzitter van de Commissie voor Bezwaarschriften. “In 2002 is het Dualisme ingevoerd. Dat betekende geen wethouders meer in de raad, een eigen bestuur voor de gemeente met een eigen griffier. De raad zou zo meer tijd krijgen om het volk te vertegenwoordigen, om contacten te onderhouden met inwoners én tijd voor haar twee voornaamste functies: het aanbrengen van ideeën en het controleren van het college. Om dat laatste te kunnen doen moet de raad meer kennis hebben dan het college. Zo gaat dat niet in Zuidhorn. De raad legt klachten over het college bij het college op tafel. Dat is volledig in strijd met het dualisme. Dan dwaal je als raad compleet af vind ik. Ook zoiets: ik krijg vijf brieven afkomstig van vijf verschillende ambtenaren. Over hetzelfde onderwerp notabene. Dan denk ik: jullie weten van elkaar niet waar je mee bezig bent. En als Koos Wiersma dan roept ‘we willen dicht bij de burger staan’, denk ik: dat klopt niet. Begrijp me goed, ik vind Wiersma een aardig man. We kennen elkaar goed, noemen elkaar bij de voornaam, maar je moet ook kritisch kunnen zijn vind ik.”

Ook vreemd is, volgens Van Zwol, dat de Commissie van Bezwaar en Beroep uit beeld is verdwenen in de gemeente Westerkwartier. “Die bestaat gewoonlijk uit raadsleden. Ik ben er zelf voor Zuidhorn 4 jaar voorzitter van geweest. Wanneer de burger een conflict heeft met het college, de raad of gemeentebestuur is het aan de commissie te bemiddelen. Dan blijft zo’n verhaal binnen de gemeente. In het Westerkwartier werken ze met een externe commissie. Wordt er iemand van buitenaf ingevlogen. Zo iemand staat veel verder af van de situatie. De gemeente is verplicht om aan te geven hoe je tegen een beslissing in beroep kunt gaan. Daarover staat niets in de brieven die de gemeente terugstuurt. Daar heb ik Wiersma ook op aan gesproken. ‘Ga maar naar de rechter’, zei hij. En dan zit niets anders op, de rechter moet het maar uitzoeken. Intussen zijn we bezig met een brief aan de externe Commissie van Bezwaar en Beroep en parallel daaraan wordt een rechtszaak voorbereid. Jammer en zonde van het geld. We hadden het op een heel andere manier op kunnen lossen. Helaas zit er voor ons niets anders op. Het rapport heeft aangetoond dat de problemen zijn ontstaan door de nieuwe riolering. Vocht is slecht voor de gezondheid. Ik ken mensen in de buurt die kampen met longproblemen. Een andere mevrouw wil haar houten vloer laten vervangen door een betonvloer. Dat lukt niet, het blijft kletsnat in haar woning. Ik heb zelf mijn vloer helemaal moeten vervangen. Compleet verrot. Kosten: 10.000 euro. 25 huishoudens hebben soortgelijke problemen. Het wordt tijd voor een oplossing.”

Reactie wethouder Hielke Westra:

“Het is een langslepend dossier. Van Zwol bracht het vrij vlot onder de aandacht bij het nieuwe college. Onze reactie heeft vrij lang geduurd, dat komt omdat ik me er eerst goed in heb moeten verdiepen. Zuidhorn was van mening dat ze wel aan de zorgplicht hebben voldaan. Om dit goed te kunnen beoordelen hebben we er een externe deskundige naar laten kijken. Deze week hebben we overleg over de kwestie. Dan worden we op de hoogte gebracht van het onderzoek. Aan de hand van die uitkomsten opereren we.” Over de Commissie ban Bezwaar en Beroep is Westra duidelijk. Die is er gewoon. “Iedere gemeente heeft zo’n commissie. Die kan uit raadsleden bestaan, bij ons besteden we het uit aan externe deskundigen. Het voordeel daarvan is onafhankelijkheid. Raadsleden zijn minder onafhankelijk, wonen in het gebied. Je moet je afvragen of dat gezond is. Het  zou partijdigheid kunnen opleveren. De commissie is er niet voor om te bemiddelen, maar om na te gaan of de belangen van de burger voldoende zijn meegenomen. Het is een eerste stap van de gang naar de rechter.” Het liefst komt Westra met iedereen tot een oplossing mocht er zich iets voordoen, maar weet ook dat dat niet altijd haalbaar is. “Er zit ergens een scheidslijn waar de zorgplicht van de inwoner ophoudt en die voor de gemeente begint. Gaan we verder dan onze zorgplicht, kan dat ook precedentwerking hebben. De uitspraak hopen we deze week te horen. Op basis daarvan opereren we.”