“We hopen hiermee de leefbaarheid in het dorp te verbeteren”

Aduard 825 Beweegpark bijna klaar  

ADUARD – In 2016 nam een groep Aduarders het initiatief om een beweegpark te realiseren in het dorp. Dit park zou rond MFC De Meeden moeten komen, om op deze manier een ‘dood’ stuk in Aduard te voorkomen. Er waren verschillende ideeën over het beweegpark, maar een aantal daarvan konden vanwege financiële redenen niet doorgaan. Toch kwam er uiteindelijk een plan welke voldeed aan de eisen die de bewoners hadden gesteld en eveneens financieel haalbaar was. Nu, bijna vijf jaar verder, is het Aduard 825 Beweegpark bijna klaar.

“Het is een lang traject geweest, maar we zijn ontzettend blij dat het beweegpark nu bijna klaar is”, zegt Katharina Bosch-Krämer. Als initiatiefnemer en eveneens oud-voorzitter van Dorpsbelangen Aduard is ze vanaf het begin van het proces nauw betrokken bij het beweegpark. “In 2015 wisten we dat er een rondweg zou komen in Aduard en hierdoor zou er rondom MFC De Meeden een dood stuk ontstaan. Dat wilden we hoe dan ook voorkomen. In het dorp hebben we daarom rondgevraagd wat men graag wilde realiseren en daaruit kwam uiteindelijk het idee van het beweegpark. Het doel hierachter was om de natuur en bewegen met elkaar te combineren. Dit zou dan samen gaan met de verschillende (sport)verenigingen die hier gevestigd zijn”.

Een landschapsarchitect had vervolgens een prachtig ontwerp gemaakt, waarbij onder andere de parkeerplaats verhard moest worden. De initiatiefnemer kwam er echter al vrij snel achter dat dat niet haalbaar was. “Het veranderen van de parkeerplaats was domweg gewoon te duur”, zegt Katharina. “Al met al zou het dan zo’n één miljoen euro kosten, maar dat geld was er niet. Het beweegpark is namelijk echt een burgerinitiatief dat is ontstaan vanuit Dorpsbelangen Aduard en daardoor kwamen we ook niet in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. We moesten dus helaas op zoek naar een alternatief”. Die oplossing kwam echter niet veel later, omdat de Jeu de Boules vereniging in Aduard besloot om te stoppen. “Hierdoor ontstond er een terrein voor de beweegroute”, vertelt Katharina. “Met dit plan zijn we toen verder gegaan”.

Door de jaren heen kreeg het beweegpark steeds meer vorm. Het idee was om het park officieel te openen in het jaar 2017, toen Aduard 825 jaar bestond, maar dat zat er helaas niet in. “Van plan tot realisatie duurt alles namelijk wel even”, zegt Katharina. “Daar speelde ook de gemeentelijke herindeling een rol bij. Vanuit de gedachtegang dat Aduard in 2017 825 jaar bestond, is wel de naam van het Aduard 825 Beweegpark voortgekomen. Op deze manier heeft het een mooie verbinding met de geschiedenis van het dorp”.

Inmiddels heeft het Aduard 825 Beweegpark al behoorlijk vorm gekregen. Zo bestaat het onder andere uit verschillende toestellen op de oude jeu-de-boulesbaan en een heus beweegpad. Op dit beweegpad kan men in een rondje van zo’n vijfhonderd meter verschillende oefeningen doen. Langs deze weg vindt men namelijk een loopladder, een hinkpad, boomstammen en grote keien. “Op deze manier is het vrij toegankelijk voor iedereen”, zegt Katharina. “Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom, maar ook is het geschikt voor volwassenen en ouderen. Het hinkpad kun je bijvoorbeeld voor veel meer dingen gebruiken dan alleen maar hinkelen”. Daarnaast heeft het beweegpark, met onder andere de boomstammen en keien, een natuurlijke uitstraling. “Het moet ook niet te sportief zijn”, lacht Katharina. “Er is namelijk ook een groep die het beweegpad loopt en voor de natuur komt. Er is ook zeker ruimte voor om daarvan te genieten”.

Hoewel het Aduard 825 Beweegpark nog niet helemaal af is, wordt er al veelvuldig gebruik van gemaakt. Zo zijn er regelmatig kinderen, hardlopers en bootcampers te vinden. “Zelfs fysiotherapeuten maken er gebruik van met hun cliënten”, vertelt Katharina. “Dat laat ook zien dat je er heel veel mee kunt. De komende weken worden er nog borden geplaatst waarop informatie staat over wat je bij de verschillende onderdelen kunt doen en moet het beweegpark nog wat verder ingebed worden in de natuur. Uiteindelijk hopen we het voor de zomervakantie officieel te kunnen openen, maar dat hangt ook af van de levering”.

Met de realisatie van het Aduard 825 Beweegpark heeft het dorp er weer een mooie faciliteit bij. Als de herinrichting van Aduard straks klaar is, is het park tevens uitstekend te bereiken. “We zijn nog altijd volop in ontwikkeling”, zegt Katharina. “Door het Beweegpark Aduard 825 hopen we tevens meer ontmoetingen te creëren en willen we de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Doordat het park aan de buitenkant van het dorp zit, zijn we bovendien verder niemand tot last. Daarnaast is het gunstig voor De Meeden dat er rondom het multifunctioneel centrum straks wat meer activiteit is, zodat deze ook een toekomst heeft”.