“We moeten een visie ontwikkelen als houvast voor de toekomst”

Cultureel Westerkwartier verenigt zich in denktank

WESTERKWARTIERRecent kwamen vijftien kopstukken uit de culturele wereld van het Westerkwartier samen in de Vrijborg te Nuis om te brainstormen over de toekomst van kunst en cultuur en hoe deze sector goed voorbereid richting de nieuwe gemeente te krijgen. “Met de gemeentelijke herindeling veranderd er ook veel voor de cultuursector in de vier gemeenten”, weet Aafke Hoek. Zij is namens het Platform voor Cultuur en Kunst (PLACK) één van de dragende krachten achter een initiatief dat moet uitmonden in een visie. Een houvast voor de vele verenigingen, groepen en instellingen die de cultureel Westerkwartier rijk is. Inclusief de toekomstige gemeente.

“Enige tijd geleden hebben we met een aantal verenigingen en mensen al om de tafel gezeten om te kijken hoe we kunst en cultuur goed op de kaart kunnen zetten in de nieuwe gemeente”, vertelt Aafke Hoek. “Deze brainstormsessie mondde uit in een manifest. Een intentieverklaring  waar veel partijen zich bij hebben aangesloten. Er is een strategie afgesproken, waarbij wij breed het culturele veld in gaan en kijken wat er in het Westerkwartier leeft.” Dit alles met het idee een visie te ontwikkelen waarop voortgeborduurd kan worden. Vanuit de brainstormsessies is een groep van 15 enthousiastelingen overgebleven die zich de komende maanden actief gaan bezig houden met de visie. Hoek: “Deze Visiegroep Cultuur Westerkwartier gaat bibliotheken, historische verenigingen, musea, muziekverenigingen en ga zo maar door benaderen met een aantal vragen. Wij willen weten waar deze instellingen en verenigingen over pak-em-beet 5 á 6 jaar willen staan, hoe zij daar denken te gaan komen en wat zij daarin van de gemeente en een overkoepelend cultuurplatform verwachten.” Een langetermijnvisie waarbij ook over de eigen toekomstige gemeentegrenzen gekeken kan worden. “Uiteraard moeten de verschillende ideeën wel te vergelijken zijn”, vindt Hoek. “Daarom ontwikkelen we momenteel een zogenaamde ‘praatkaart’ welke als handvat dient voor de mensen van de visiegroep. Aan de hand van deze gestandaardiseerde vragen worden groepen benaderd om hun verhaal te doen.” Uit de feedback zal naar voren moeten komen hoe de gemeente deze specifieke groep, vereniging of instelling het beste kan ondersteunen en wat de rol van een overkoepelend platform moet zijn. Ook is de visiegroep benieuwd naar wat deze partijen zelf kunnen inbrengen en organiseren om hun doelen te behalen. “Er ligt een uitdaging voor ons”, weet ze. “Om goed beleid te ontwikkelen is duidelijkheid gewenst. Door alle wensen en behoeften van cultureel Westerkwartier in kaart te brengen hopen we deze duidelijkheid te scheppen. Daar kan de gemeente een beleid op maken, kan het platform haar rol aannemen en kunnen we samen toewerken naar een mooi, cultuurrijk en bovenal toekomstbestendig Westerkwartier.” Kortom, het is tijd om de mooie plannen uit de brainstormsessies te concretiseren. “Met input vanuit het veld”, duidt Hoek. “Wij zullen zelf de mensen en groepen benaderen. Maar uiteraard mag het ook andersom. Graag zelfs! Mensen die willen meedenken en –helpen zijn meer dan welkom om zich te melden.” Hoek hoopt verbindingen te leggen tussen diverse culturele instellingen. “Zoals momenteel gaande is met het BaronTheater in Opende en Cultureel Centrum Zuidhorn. Twee partijen die elkaar kunnen versterken als ze goed samenwerken. Het ontwikkelen van een breed gedragen visie kan daaraan bijdragen en is ook bedoeld om bijvoorbeeld muziekverenigingen samen te brengen. Wie samenwerkt is in staat om zaken beter, sneller en effectiever te organiseren. Denk aan het uitwisselen van kennis en het uitlenen van materiaal. We zijn zeer benieuwd hoe het veld daarover denkt en wat de inwoners vinden.” Meepraten is dus mogelijk. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden via cultuurplatformwk@gmail.com.