“We willen uitgroeien tot een van de belangrijkste koopcentra in de regio”

Laatste loodjes voor herinrichting Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen. Zo heeft het centrum nieuwe bestrating gekregen, zijn er vele nieuwe parkeerplekken en is het straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden eenduidiger geworden. Het nieuwe centrum van het Feanster dorp is inmiddels zo goed als klaar. De komende weken wordt enkel nog de bewegwijzering geplaatst. “Hiermee liggen we ver voor op schema”, vertellen Abbe Borger, voorzitter van H&I Surhuisterveen, en Hidde van der Galiën, van Aannemingsbedrijf Witteveen Surhuisterveen, aannemer van het project. “De bedoeling was om het centrum in het najaar op te leveren, maar het is nu al zo goed als klaar”.

De plannen voor de herinrichting voor Surhuisterveen spelen al een aantal jaren. De ondernemersvereniging wilde graag dat het centrum op de schop ging. “Het was niet echt meer van deze tijd”, vertelt Borger. “Het was geen geheel en we wilden de winkels wat meer naar voren halen. Vanuit die gedachte zijn we met zowel de gemeente Achtkarspelen als een ontwerpbureau in gesprek gegaan. Daaruit is een werkgroep geformeerd, onder leiding van Jasper Bergsma. Met zijn kennis en kunde heeft hij een fantastisch concept ontwikkeld”. Na een aanbestedingsprocedure mocht lokaal aannemer Witteveen Surhuisterveen de klus klaren. Een lokale ondernemer met hart voor het Feanster centrum. Ook hij was enthousiast over het plan. “Iedereen was er positief over en dat kenmerkt ook de sfeer in het centrum. Alle ondernemers gunnen elkaar het beste. Het ‘samen doen’ stond in het hele proces centraal”.

In oktober van het afgelopen jaar is de herinrichting van het centrum gestart. Witteveen heeft geprobeerd ervoor te zorgen dat zowel ondernemers als consumenten er zo weinig mogelijk hinder van zouden hebben. “Dat is goed gelukt”, vertelt Van der Galiën. “Al vrij snel hadden we namelijk platen neergelegd waar mensen overheen konden lopen. Op deze manier waren alle winkels bereikbaar”. Dankzij de efficiënte werkwijze is de oplevering van het centrum behoorlijk wat eerder klaar dan van te voren gepland. Dat heeft ook mede met de lockdown in de wintermaanden te maken. “Het was daardoor rustiger op straat en op deze wijze konden we sneller meters maken. Door een aantal belangrijke keuzes in de eerste fase   hebben we in die maanden veel vaart kunnen maken”, aldus Van der Galiën.

Het resultaat is een prachtig heringericht centrum, waar aan alles is gedacht. Zo zijn de straten opnieuw bestraat, zijn sommige wegen verbreed waardoor hij voor iedereen toegankelijk is zonder overlast te veroorzaken en zorgt de eenrichtingsweg voor een overzichtelijk beeld. Tevens zorgen de nieuwe bloembakken langs de weg voor een vrolijk gezicht en is er met extra bankjes voor gezorgd dat men de mogelijkheid heeft om op verschillende plekken in het centrum even te zitten. “Een ander sterk punt is de parkeervoorziening op elke hoek van het centrum”, vertelt Borger. “Bij de Action, Albert Heijn, het Torenplein en bij de Lidl zijn in totaal zo’n negenhonderd parkeerplekken. Dat is best uniek voor een dorp als Surhuisterveen. Echter hebben we het wel nodig. Het dorp zelf kent ‘maar’ zesduizend inwoners, maar in een straal van een aantal kilometer eromheen, zijn dit er toch 34.000. Velen hiervan komen in Surhuisterveen winkelen”.

Ook Van der Galiën  is blij met het resultaat. “Voor ons is dit de grootste klus geweest in de geschiedenis. Het is mooi dat we bij zo’n fantastisch project betrokken zijn geweest en dat we hebben bijgedragen aan het succes”. Hoewel beide mannen, en met hen ongetwijfeld heel Surhuisterveen, blij zijn met het nieuwe centrum, hebben ze nog één wens: het tussenstuk, waar Van der Wiel eerst zijn zaak had, bij het centrum te betrekken. “Op dit moment is de bestrating daar nog anders”, laat Borger weten. “Het zou mooi zijn als dat in de toekomst ook nog gaat veranderen, dus ik hoop van harte dat de coalitie dat gaat aannemen. Dat is voor mij nog het missende puzzelstukje in dit verder prachtige geheel”.

De voorzitter  is ervan overtuigd dat het centrum van Surhuisterveen met de herinrichting belangrijke stappen heeft gezet richting de toekomst. Een toekomst voor een gezellig centrum. “Als je om je heen kijkt, zie je veel mensen lopen. Er is bedrijvigheid en daar wil men bij horen. Er is ook weinig leegstand. Daarnaast hebben we onlangs alweer een aantal nieuwe ondernemers mogen verwelkomen. Dat zegt natuurlijk ook heel veel”. Nu de maatregelen omtrent corona behoorlijk wat versoepeld zijn, trekken mensen er graag op uit. Een dag vertoeven in het centrum van Surhuisterveen is nu volop mogelijk. “De verhouding tussen bijvoorbeeld terrasjes en winkels is uitstekend. We hebben een breed scala aan winkels en iedereen kan hier terecht. De herinrichting heeft ons ontzettend goed gedaan. Het is voor Surhuisterveen heel belangrijk. Hiermee maken we een mooie stap om uit te groeien tot een van de belangrijkste koopcentra in de regio”, besluit Borger.

De taak van Witteveen in het centrum van Surhuisterveen zit erop, maar de herontwikkeling is nog niet helemaal voltooid. Zo worden er de komende weken nog verschillende bewegwijzeringsborden geplaatst, maar daarvan zullen ondernemers en klanten geen hinder ondervinden. Het nieuwe centrum wordt halverwege feestelijk geopend, in de week waarin ook de Profronde Surhuisterveen plaatsvindt.