‘We zijn er niet om zieltjes te winnen’

zuidhorn kerkelijk platform

Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. van start

ZUIDHORN –Aan het einde van de zomer van 2014 werden de eerste ideeën uitgewisseld met betrekking tot het vormen van een kerkelijk platform, en nog geen jaar later is het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. (KPZ) een feit. Na deze zeer korte opstarttijd werden donderdagavond de handtekeningen gezet onder een verklaring tot samenwerking van de kerken in Noordhorn en Zuidhorn. Dit kerkelijk platform gaat zich richten op armoede, eenzaamheid en werkloosheid binnen de regio. ‘Het mag dan wel een kerkelijk platform zijn, we willen er zijn voor iedereen. We zijn er niet om zieltjes te winnen. Gelovig of niet-gelovig, iedereen kan bij ons aankloppen. We willen niet binnen kadertjes denken’, aldus voorzitter Klaas Wildeboer.

Het idee voor een kerkelijk platform ontstond bij Pieter Haima, die inmiddels vicevoorzitter is van KPZ. ‘Binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Rank hebben wij een werkgroep ‘Werken aan werk’. Op een landelijke dag over dit thema werd er gesproken over het ontbreken van werk. Mensen die werkloos zijn, gaan naar het UWV en worden daar zo goed en zo kwaad als het gaat geholpen.
Maar voor het delen van ervaringen kan men daar vaak niet terecht. En dat terwijl werkloosheid, en de armoede die daar vaak aan vast hangt, de oorzaak kan zijn van een hoop eenzaamheid. Niemand loopt graag te koop met z’n armoede, waardoor men makkelijker in een isolement terechtkomt. Wij wilden werkzoekenden verenigen zodat zij met elkaar in contact kunnen zijn en ervaringen uit kunnen wisselen, en er gezamenlijke sollicitatietrainingen gegeven konden worden’, vertelt Haima. ‘Nadat de werkgroep ‘Werken aan werk’ een jaar draaide heb ik contact gezocht met Klaas. We wilden groter, door meer kerken met elkaar te verenigen en ook buiten de kerken te treden. Op die manier ben je één partij en kun je ook meer betekenen.’ Wildeboer was direct na het eerste gesprek met Haima enthousiast. ‘Drie jaar geleden heb ik al eens tegen de diaconie binnen onze kerk gezegd: ‘Ga maar vast warmlopen. De diaconie gaat weer hard nodig zijn de komende jaren’.’

Het KPZ heeft twee duidelijke speerpunten: het opsporen van mensen die in een isolement zijn geraakt, en het bieden van financiële hulp en ondersteuning. Het eerste speerpunt zal er één zijn die vanuit de kerkgemeenschappen zelf moet komen. Het tweede wil het KPZ breder doen. ‘Stel je voor dat je in Noordhorn woont en je helpt hulp nodig bij het oplossen van je schulden. Dan is het prettiger dat je geholpen wordt door iemand uit een andere kerkgemeenschap, iemand die je wellicht niet kent. Maar het opsporen van isolement zal meer vanuit de eigen gemeenschappen moeten komen. Als iemand bijvoorbeeld een bezoek brengt aan iemand in de wijk is het van belang om ook te vragen: En hoe is het hier op de buurt? Zijn er nog mensen die nooit bezoek krijgen?’, aldus Wildeboer.

Eén van de projecten die het KPZ op gaat zetten is het Schuldhulpmaatje. ‘Wanneer je in de schulden terecht komt zul je niet snel aan de bel trekken voor hulp. Over het algemeen proberen mensen eerst zelf hun problemen op te lossen. Maar het gebeurt veel dat mensen op den duur door de bomen het bos niet meer zien. Iedere rekening komt op een grote stapel en die stapel groeit maar en groeit maar. Wanneer mensen zelf aan de bel trekken is het probleem vaak al uitgegroeid tot een enorm probleem. Wij willen met Schuldhulpmaatjes deze mensen helpen om weer stappen te zetten richting een financieel gezonde toekomst’, aldus Haima.

Met het KPZ willen de zes aangesloten kerken – Doopsgezinde gemeente Westerkwartier in Noordhorn, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Kerk PKN en de Hervormde Gemeente PKN in Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN Noordhorn/Saaksum en de Rooms Katholieke kerk in Zuidhorn – samen sterk staan. ‘We zijn er puur op uit om elkaar te versterken. Het is ons menens. We willen niet met de rug naar de samenleving toe staan. We willen drempelverlagend werken voor hulpzoekenden. We zijn dus ook absoluut niet een concurrent van bijvoorbeeld de SWgZ. We zoeken onderlinge samenhang en versterking. Neem bijvoorbeeld de Doopsgezinde gemeente in Noordhorn. Dat is zo’n kleine gemeente, wanneer daar veel van wordt gevraagd kunnen zij dat alleen niet aan. Daarom is het goed om je als kerken te verenigen. De kerken zijn het fundament’, aldus Wildeboer.