Website voorziet minima van bruikbare tips

leens kringloop winkel

Nieuw initiatief in De Marne: minimakrant.nl

LEENS – Boelo Lubbers is altijd een man van ideeën en plannen. De man achter lauwerslandonline.nl én een van de betrokkenen bij de kringloop in Leens, heeft samen met diverse enthousiastelingen weer iets nieuws uit de hoge hoed getoverd. De website minimakrant.nl moet in een behoefte gaan voorzien. Daar waar burgers met een minimaal inkomen hun informatie nu nog via diverse websites moeten opzoeken, is het de bedoeling dat dit per 1 januari allemaal gebundeld is op deze gloednieuwe site.

“Dit idee is ontstaan tijdens twee bijeenkomsten van de samenwerkende ‘BMW-gemeenten’, vertelt Lubbers. “De cliëntenraad vanuit De Marne, waar ik onderdeel van uitmaak, heeft zich hier ook sterk voor gemaakt. Inzetten voor de minima is sowieso een onderwerp wat leeft en vanuit dat oogpunt hebben de twee avonden interessante input opgeleverd. Onze vraag was namelijk: wat willen de minima zelf? Zij gaven toen te kennen dat informatievoorziening een behoefte was.”

Met dat signaal is Lubbers samen met Graham Bolt aan de slag gegaan. Naast Bolt waren er meer die erbij betrokken werden en als ontwikkelaar van de website lauwerslandonline.nl wist Boelo Lubbers de site minimakrant.nl te creëren. Als betrokkene bij de Kringloop in Leens weet hij wat er leeft bij de minima, die overwegend hun spullen bij deze winkel halen. “Het idee werd verder ontwikkeld en ons volgende plan was om er een werk/leerproject van te maken. De gemeente beschikt over diverse mensen die werkzoekende zijn en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Sommige beschikken over een medisch dossier wat ze nog niet geschikt maakt voor deze arbeidsmarkt en die afstand kan deze groep verkleinen door zich bezig te houden met de nieuwe site minimakrant.nl. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.”

Momenteel biedt minimakrant.nl ruimte aan twee uitkeringsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt. “De eerste is een man van veertig jaar die op de arbeidsmarkt op dit moment weinig kans maakt, maar over zóveel talenten beschikt om iets voor dit nieuwe project te kunnen betekenen. Ik ben blij dat hij zich wil inzetten. Daarnaast ben ik bezig met een dame uit Ulrum, die ook al een behoorlijke tijd thuis zit. Zij zit boordevol ideeën, maar had tot voor kort geen podium waar ze deze plannen kon ontvouwen. Bij dit project kan ze dat wel en ze is nu dan ook al druk bezig voor de website. Geweldig dat wij deze mensen kunnen inzetten en ze op deze manier ook weer een stukje eigenwaarde kunnen geven.”

De site wordt officieel op 1 januari 2014 gelanceerd, maar is nu al in de lucht en wordt ook al van informatie voorzien. Alle tips die nu op websites van het Nibud, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst staan worden vanaf dan aangeboden door minimakrant.nl. Daarnaast biedt de site ruimte voor persoonlijke verhalen en tips van burgers die zelf met minimale middelen rond moeten komen. “Je merkt gewoon aan de hand van gesprekken die we voeren met mensen dat ze heel creatief worden om te overleven”, vervolgt Lubbers. “Mensen spreken elkaar niet zomaar aan, die drempel is te hoog. Door het inzetten van deze website kan die drempel verlaagd worden en kunnen minima elkaar toch ondersteunen. Op deze manier worden mensen die het even niet meer zien zitten ook op weg geholpen om hun leven weer op te pakken. Dat ervaren mensen in sommige situaties als heel lastig. We willen er samen met deze groep er het beste van maken. Het zijn namelijk mensen met ieder hun eigen kracht en talenten. Dát willen we vooral benadrukken.” Lubbers heeft veel met de doelgroep te maken en weet hoe het is. Hij gebruikt dan ook zakenvrouw Annemarie van Gaal als voorbeeld, die met twee kinderen vanuit de bijstand knokte voor een beter bestaan. En dat lukte, want Van Gaal is nu een uiterst succesvolle zakenvrouw. “Met de juiste mensen en de juiste middelen om je heen is er dus veel mogelijk. Wij willen dat ook vooral benadrukken richting de mensen, hoe moeilijk dat soms ook is.”