Weerom Kieken

Al weer de leste ‘Ik Proat Plat’ van t joar 2021 en dus tied om weerom te kieken noar de ienhold van de rubriek en de reacties van de lezers. Met regelmoat worden we aansproken deur liefhebbers van e schriefsels en worden er tips geven veur nije onderwarpen. Mooi, want zo heur we dat jim de ienhold waarderen en dat geft ons dan weer energie om der nog n joar aan vast te plakken, want er is nog genog te vertellen over t Westerkwartier. We kriegen ok voak te heuren dat lezers de stukjes bruken om meer gevoel met de streektoal te kriegen. Lu die zelf gien Westerkwartiers proaten leren zo de buren nog beter begriepen. Dat vienden we mooi!

Ien 2021 hemmen we schreven over biezundere plekjes ien e gemeente. As de lezer dan dat stukje lezen het en uut nijsgierigheid zelf eefkes kieken wil, kin er zo op e fiets springen om t plekje te bekieken

Natuurlek hemmen we weer veul schreven over t verleden van onze streek, mor we  proberende dan wel onderwarp te vienden woar nog wat van te zien is ien t landschap. Voak moet je dan verder kieken dan de neus lang is, mor resten van olle melkfabrieken, tolhuuskes en meulens duden voak op n olle economie, die gien weet had van de Corona-pandemie. Juust deur de pandemie werd er ien 2021 veul wandeld en fietst. Een mooie aanleiding om n keer noar de Lettelberterpetten, Trimunt of t Curringheveld te goan. Dan beleef je zelf wat de wandelende schrievers ok zagen. Zo kin je mor beter kieken noar de dingen die der wel binnen, dan mopperen over wat niet meer kin ien dizze tied!

We gingen voak weerom noar de Middeleeuwen, toen veldsloagen ok ien t Westerkwartier bepoalend wadden veur de ienrichting van t land. Troepen mosten over wotter verploatst worden en belangrieke wotterwegen beschermd deur soldoaten en schansen. Wotter was sowieso altied van belang, veur t vervoer van goedern en et dreug moaken van e landerijen. De rolpoalen noabij Ezing, de sluzen bij Auwerderziel en de Soltketen van Kommerziel tonen aan hoe tuke Westerkwartierders die stried met et wotter voerende. We liepen ok 25 kilometer langs de loop van e rivier de Lauwers en schreven over de Teenstra-broers, die op eigen initiatief de polder ‘t Ruugezaand‘ dreug moeken.

De tweede wereldoorlog is nog altied volop aanwezig ien et landschap van t Westerkwartier. Denk mor aan t monument en de bunkers op Trimunt en t monument ien Olhoof, t veurmoalege Jeudse Schoeltje ien Leek. Omzien en nooit vergeten.

t Is jammer dat tradities ien 2021 niet deur goan konden en dat er ok dit joar toch zoaken verdwenen bennen uut et landschap. Groag had Henk Wierenga (zie foto) dit joar weer staarke verhoalen op Winterwelvoart ien Zoltkamp vertellen wilt, mor dat ging, veur t tweede joar op rij, niet deur. Zeg nou zelf, wat is er mooier dan eefkes over de kade strunen, de viskersboten bekieken, een proatje moaken met n viskerman en tot besluut een viske kopen ien t kroamke aan e diek. Butendes is Zoltkamp juust zo’n dörp woar de jeugd onder mekoar nog Grunnings proat. 

Sums worden verhoalen ienhoald deur de tied. t Verploatsen van e ‘Grote oren van Burum’ ging niet deur en ok’ De schreeuw van Muntjeziel’ om noar de provincie Grunningen over te stappen, kreeg gien geheur. Bij Den Hörn verdween n markant spoorweghuuske en bij de sexclub op e Pasop is t rooie licht veurgoed ienruild veur de Rooie Hoan.

Zo o zie je mor dat er ien één joar veul gebeurt en dat je veur dat je t wieten weer vlak veur old en nij stoan. Ankommend joar gewoon weer!

De lu achter ‘Ik Proat Plat’ wensen de lezers een goed uutenne en veur 2022 dat 

‘Alles wat jim je doarbij veurstellen werkelekheid wordt!’

Leneke Struiksma, Alie de Vries, Piet de Vries, Henk Wierenga en Geert Zijlstra

Mientje:  De meeste vis zit tussen de kop en e steert!