Wel of geen mountainbikeparcours in het Johan Smitpark?

Omwonenden in opstand tegen mountainbikeroute

ZUIDHORN – Heel even leek het al een spreekwoordelijke ‘kat in’t bakkie’ te zijn. Zuidhorn zou de eerste Westerkwartiergemeente worden met een mountainbikeparcours. De initiatiefnemers zijn hard op weg het financiële plaatje rond te krijgen, er is een veiligheidsplan uitgewerkt mét een risicoanalyse en ook de gemeenteraad leek onverdeeld positief te zijn over het knappe stukje burgerparticipatie. Kortom, de spades stonden al klaar om -het liefst deze zomer al- in de grond te verdwijnen. Totdat omwonenden en gebruikers van het park, twee jaar na het bekendmaken van de eerste plannen, alsnog massaal protest besloten in te dienen. “Ruim 300 handtekeningen schijnen ze te hebben opgehaald”, aldus een teleurgestelde Jan Wildeboer die zijn plannen in ieder geval tot aan de herfst moet uitstellen.

Maandag behandelde de gemeenteraad de ingezonden brieven van omwonenden, waarvan enkelen zich hebben verenigd in een actiegroep. De weerstand, zichtbaar gemaakt middels de grote hoeveelheid handtekeningen, deed een aantal fracties toch de wenkbrauwen fronsen. “Uit de brieven blijkt dat er niet of nauwelijks is gesproken met de omwonenden”, aldus VVD-fractievoorzitter René Westerhoff-Dijkinga. “Tenminste, dat is het beeld dat wordt geschetst.” Jan Wildeboer bestrijdt dat er niet is gesproken met de omwonenden. “Er wordt wel degelijk gesproken met omwonenden, zelfs de ochtend voor de raadsvergadering nog,  en deze plannen komen ook niet uit de lucht vallen”, stelt hij. “We zijn al sinds het najaar van 2015 bezig met de realisatie van een mountainbikeparcours door het Johan Smitpark. Het heeft regelmatig de pers gehaald. Dus dat ze niet geïnformeerd zijn lijkt ons sterk.” Wildeboer denkt dat de bewoners pas laat in actie zijn gekomen, omdat ze zich nu pas realiseren dat de plannen wel degelijk haalbaar zijn. “Kijk, in het begin zijn het natuurlijk mooie plannen”, aldus Wildeboer. “Die worden steeds concreter en we zijn uiteindelijk ook aan de slag gegaan met het financiële plaatje, want het kost natuurlijk wel een som duiten. Wij vermoeden dat mensen hebben gedacht dat de route zo’n vaart niet Mountainzou lopen en dat wij én nooit de financiën rond zouden krijgen én nooit toestemming zouden krijgen. De weerstand nam pas toe toen enkele weken geleden de provincie Groningen kenbaar maakte 15.000 euro subsidie te verstrekken aan ons initiatief. Dat was waarschijnlijk het moment waarop omwonenden zich realiseerden dat het parcours zeker wel een haalbare kaart is.” En een haalbare kaart is het volgens de groep initiatiefnemers nog steeds. “Het is jammer dat we nu niet in de zomer kunnen beginnen met de aanleg van het parcours”, meent Wildeboer. “Toch zie ik het besluit van de gemeenteraad –in de herfst- met vertrouwen tegemoet. Het kan niet zo zijn dat alle steun in één keer verdwenen is. Daarvoor zijn de plannen ook al in een te ver gevorderd stadium.  Er is een veilig parcours ontworpen, waarin met het bedrijf Track & Trails is gekeken hoe en waar de route het beste langs kan lopen om de natuur in stand te houden en andere parkgebruikers zo min mogelijk te kruizen.” Zeker dat laatste is een pijnpunt van de tegenstanders die vrezen voor ‘langsvliegende crossers op hoge snelheid’. Met crossen heeft de sport mountainbiken echter niks te maken en ook met het behalen van grote snelheden valt het op onverhard terrein vaak reuze mee. De initiatiefnemers zijn dan ook van mening dat de zorgen van de omwonenden ongegrond zijn en misschien zelfs juist leiden tot gevaarlijke situaties. Mountainbiken is in de meeste parken, waaronder het Johan Smitpark niet verboden, wat inhoudt dat de mountainbikers ook nu -zonder parcours- kunnen fietsen in het park. “Het parcours en de daarbij behorende afscheiding zorgt juíst voor meer veiligheid”, aldus Wildeboer. “Bovendien past de realisatie van een mountainbikeparcours perfect in het sport- en recreatieplaatje van het Johan Smitpark.” Of de vele voordelen van een veilig mountainbikeparcours voor de raadsleden opwegen tegen de ontstane tegenstand zal blijken in de herfst als de gemeenteraad een besluit neemt. Wel of niet. De geopperde derde optie is voor Jan Wildeboer en consorten onbespreekbaar. Onder meer Jan Gutman (D66) vroeg zich af of een uitwijk naar het NAM-park (Noorderriet) tussen Grijpskerk en Kommerzijl een mogelijkheid is. Een optie waar wethouder Henk Bakker minder gecharmeerd van is: “Er ligt een unaniem gesteunde motie om de realisatie van een mountainbikeparcours in het Johan Smitpark te onderzoeken. Dus richten wij ons als college daarop. Als er een andere locatie onderzocht moet worden, dan zie ik graag dat jullie de steun voor deze motie intrekken.” Voor de groep Zuidhorner mountainbikers houdt het dan definitief op. “Nee”, besluit Jan Wildeboer, “het NAM-park is voor ons geen optie. Het is de bedoeling een parcours dicht bij huis te realiseren, zodat we niet eerst de fietsen in de auto moeten zetten óf een stuk moeten fietsen op fietspaden voordat we een leuke route op kunnen. Als de raad besluit dat het parcours wel naar Grijpskerk kan, dan zoeken ze daar ook maar de benodigde vrijwilligers voor. Het zou alleen wel zonde zijn van de tijd, energie én geld dat er nu al is gestoken in het Johan Smitpark.”