Wens aanleg fietspad Kokswijk Zevenhuizen in vervulling

ZEVENHUIZEN/STREEK – Het dorp Zevenhuizen krijgt een vrijliggend fietspad langs de Kokswijk. Hiermee gaat een grote wens van het dorp in vervulling. Het gaat hierbij om een ontbrekende schakel tussen een bestaand fietspad vanuit de richting Nieuw-Roden en de rotonde van het Hoofddiep. Het aan te leggen fietspad ligt binnen de kom van het dorp en verbindt bestaande routes tot een veilig fietstracé.


Met de uitbreiding van de woonbebouwing in de nabije omgeving van de Kokswijk, plan Zevenhuizen-Oost, is er behoefte aan een veilige fietsverbinding binnen de kom. Alle inwoners en vooral de schoolkinderen hebben baat bij dit vrijliggend fietspad, om veilig naar de basisscholen aan de westzijde van het Hoofddiep te kunnen fietsen. De wens voor dit fietspad leeft al vele jaren in het dorp Zevenhuizen en de gemeente Westerkwartier heeft dit verder opgepakt. Realisatie van dit fietspad is mede mogelijk door een bijdrage van de provincie Groningen ter verbetering van de (fiets)veiligheid.


Ter hoogte van de locatie waar fietsers van en naar het bestaande fietspad in de richting van Nieuw-Roden rijden, brengt de gemeente een sluis (vernauwing) aan. Dit om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verminderen, dat de kom vanuit de richting Nieuw-Roden binnenrijdt. Op het traject waar het fietspad komt, vindt eerst een bodemonderzoek plaats. Na het bodemonderzoek gaat de gemeente pas over tot de aanbesteding van de aanleg van het fietspad.

Wethouder Infrastructuur, Geertje Dijkstra-Jacobi: “We hebben geluisterd naar de behoefte en wens van de inwoners van Zevenhuizen. Mede dankzij de welwillende medewerking van Huisvesting Vredewold met betrekking tot de grond kunnen we dit fietspad realiseren. Het aan te leggen fietspad draagt bij aan de fiets- en verkeersveiligheid voor alle inwoners, jong en oud. Na de uitkomst van het bodemonderzoek gaan we hier dan ook voortvarend mee aan de slag. Dit fietspad is een mooi voorbeeld van hoe we ons inzetten voor het verbeteren van diverse fietsverbindingen in onze gemeente en directe omgeving”.