Werkzaamheden vervanging brug Visvlieterdiep in volle gang

VISVLIET – De gemeente Westerkwartier is op maandag 11 januari 2021 gestart met de vervanging van de brug over het Visvlieterdiep te Visvliet. Deze brug is gelegen in de Heirweg te Visvliet. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april 2021 afgerond, afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden. De afgelopen weken waren verschillende medewerkers bezig aan de Heirweg. Door de werkzaamheden is het doorgaande (auto en vaar-)verkeer gestremd. Inwoners van Visliet kunnen voorlopig dus geen gebruik maken van de brug. De direct aanwonenden zijn in een eerder stadium al persoonlijk geïnformeerd. Voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute. De brug over het Visvlieterdiep heeft een lange geschiedenis. Rond 1840 is de eerste brug in de Heirweg gekomen. Daarvoor liep de Heirweg niet door, maar had de Hoofdweg een bocht naar de Stationsweg. Aan de Stationsweg lag destijds een brug. Door de jaren heen is er veel veranderd aan de infrastructuur in de Heirweg. Inmiddels is de oude brug volledig verwijderd. De nieuwe brug zal rond het voorjaar gereed zijn.