Westerkwartier als wisselgeld voor het Groningerveld

‘Vertrouwen in Rijksoverheid begraven’

PIETERZIJL – Ongelukkig gekozen? Of juist bijzonder slim uitgedacht. Op de dag dat in bijna heel Groningen de vlag uitging en minister Eric Wiebes voor even de held van het Noorden was, krijgen de inwoners van Pieterzijl en het nabij gelegen Warfstermolen te horen dat de NAM de laatste restjes gas uit de bodem mag halen in veld Pieterzijl-Oost. Aan de voorkant is het feest, terwijl bij de achterdeur de slechtnieuwsbrieven de deur uitgaan richting de kleinere gasvelden. De gaskraan dicht in 2030. Het is ook te mooi om waar te zijn. Daar waar Noord- en Oost-Groningen de finishlijn in zicht hebben, wordt het Westerkwartier gebruikt als wisselgeld. Want de gaskraan dichtdraaien houdt niet in dat de geldkraan ook droog moet vallen.

Donderdag organiseerden het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een informatiebijeenkomst in dorpshuis de Wending te Pieterzijl. Dé mogelijkheid voor om- en aanwonenden om zich te laten informeren over de gaswinning en de manier waarop dat gebeurt. Het plan is namelijk om te gaan fracken. Een omstreden manier om gas te winnen die in veel Europese landen is verboden. Bij fracking wordt er water voorzien van zand en chemicaliën onder hoge druk de grond in gepompt. Dit veroorzaakt kleine explosies die scheurtjes creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. De zandkorreltjes zorgen ervoor dat deze scheurtjes open blijven staan, waardoor het gas gewonnen kan worden. Welke chemicaliën de grond in worden gepompt houden winningsmaatschappijen liever voor zich, maar op een lijst van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie prijken onder meer de namen carcinogene benzeen en formaldehyde. Carcinogeen is een mooi woord voor kankerverwekkend, terwijl formaldehyde welbekend is in de cosmeticawereld en de tabaksindustrie. Een deel van deze chemicaliën blijft achter in de grond. De rest komt met het boorspoelsel naar boven waar het behandeld moet worden als chemisch afval. Het is bewezen dat fracken slecht is voor landbouwgrond en een groot beslag legt op de watervoorraad. Ook is bekend dat fracken kleine aardbevingen veroorzaakt. Dit in tegenstelling tot de ecologische effecten op (middel)lange termijn die men niet of nauwelijks in kaart heeft. De informatiebijeenkomst leidde niet tot nieuwe inzichten bij de vele bezoekers die ook uit omliggende dorpen naar Pieterzijl trokken om informatie in te winnen. Gesprekken met kenners leerden dat de werknemers van EZK en NAM een eenzijdig, onvolledig en gekleurd verhaal vertelden. Zoals je als werkgever van goede werknemers kan en mag verwachten. Allerminst verbazingwekkend dus. Wel verbazingwekkend is het gemak waarmee de landelijke overheid eerdere bezwaren en zienswijzen van lokale overheden opzij schoof en de NAM toestemming heeft gegeven om het veld Pieterzijl-Oost leeg te trekken. Nieuwe zienswijzen zijn dus welkom om de voorgenomen gaswinning tegen te houden. Ook vanuit de bevolking die eveneens zienswijzen kunnen indienen. Dat is noodzakelijk zelfs, zo blijkt uit de regels omtrent het indienen van zienswijzen. Want wie zijn of haar bezwaren niet schriftelijk heeft medegedeeld aan EZK kan later geen beroep aantekenen tegen het instemmingsbesluit van de Raad van State. Onderaan dit artikel vindt u het adres waar u uw zienswijze heen kunt sturen.
Doodskist en Noodklok

Terwijl binnen in het dorpshuis EZK en NAM druk bezig waren met het geven van gekleurde informatie vond buiten de aangekondigde demonstratie van ‘Onze Klei’ plaats. Zij kwamen met een noodklok en een doodskist aanzetten om hun punt duidelijk te maken. ‘Smakeloos’ volgens de één, ‘ludiek’ volgens de ander. Buiten het toneelstukje op het plein om was men het er wel over eens dat gas winnen in het veld Pieterzijl-Oost geen goed idee is. Dat vindt zeker Grietje Zijlstra die vorig jaar mei nog een foto wist te maken van de website van de NAM. “Op de foto staat een prognose van de NAM zelf tot 2080”, vertelt Zijlstra wijzend op de voorspelling dat de bodemdaling in 2080 liefst 18 centimeter bedraagt bij de opslag en 14 centimeter in het gebied rond Pieterzijl. “In het winningsplan valt echter te lezen dat de bodemdaling maximaal 8 centimeter is.” Wie op de website van de NAM zoekt naar de prognose tot 2080 is te laat. De kaart waar Grietje Zijlstra in mei 2017 nog een foto van wist te nemen is inmiddels van de site gehaald en vervangen door een kaart zonder prognose. “Om de kaart kloppend te maken met het gaswinningsplan”, vermoedt Zijlstra. “Dit riekt naar verstoppertje spelen. En dat ze binnen geen antwoorden kunnen geven op logische vragen helpt niet echt mee. Er is bewijs dat er gesjoemeld wordt met cijfertjes en voorspellingen en dat het niet zoveel uitmaakt wat wij er van vinden.” Ook maakt Zijlstra zich zorgen over de gevolgen van de gaswinning in Pieterzijl in combinatie met de naastgelegen gaslocatie van de NAM in Grijpskerk. “Daar beweegt de bodem al. Maar wat gebeurt er straks als in Pieterzijl gefrackt wordt? Wordt het erger? Gaat het dubbelop?” Zijlstra heeft haar vragen gesteld aan Martijn Haarsma die namens de NAM eerder ook reageerde op mails. “Tegenwoordig blijft het bij leesbevestigingen”, meldt Zijlstra. “Een fatsoenlijk antwoord op terechte zorgen zit er blijkbaar niet meer in.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Petities en bezwaren

STREEK – Tegen de gaswinning in Pieterzijl-Oost? U kunt uw zienswijze, voorzien van duidelijke argumenten, vóór 9 mei 2018 adresseren aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Pieterzijl Oost
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Let wel dat er straks alleen beroep tegen het instemmingsbesluit aangetekend kan worden bij de Raad van State door mensen die hun bezwaren schriftelijk hebben medegedeeld. Ook kan de opgestarte petitie ondertekend worden via www.petities.nl, zoeken op Pieterzijl.